Hackaton med åpne kulturdata

Kulturrådet inviterer til å lage spennende tjenester.

Hackaton med åpne kulturdata
I forkant av #Hack4NO er det en orienterende samling i januar, og et seminar om åpne data i kultursektoren.

De nærmeste dagene har Kulturrådet tre arrangementet for dem som er interessert i tjenester basert på åpne data.

Det viktigste er en hackaton over to dager, 7. og 8. februar, kalt #Hack4NO. Her kan «programmerere og andre interesserte grave i åpne datasett med blant annet bilder, kart, flyfoto, kulturminner og kunstverk». Det er allerede over 100 påmeldte til arrangementet. Kulturognaturreise.no er hovedarrangør.

I morgen kveld, 22. januar, er det en samling i Oslo om datasettene som blir tilgjengelige under hackatonen. En liste over disse datasettene er lagt ut på #Hack4NO /Datasett. Det skal også orienteres om ideer og prosjektforslag til hackatonen.

Dagen før hackatonen, altså 6. februar, arrangeres seminaret Åpne data i kultursektoren. Hensikten med seminaret er å opplyse om «erfaringer man har gjort seg med å åpne opp og dele datasett hos kulturinstitusjoner i Norge og internasjonalt». I tillegg gis det informasjon om infrastruktur for åpne data i Norge, samt opphavsrett og lisensiering.

Hackatonen 7. og 8. februar åpnes av statssekretærene Knut Olav Almås og Paul Chaffey, og innledes med et to timers inspirasjonsseminar med korte presentasjoner om flere aktuelle emner innen bruk av åpne data.

#Hack4NO strømmes over nettet, slik at man kan delta uten å være fysisk til stede.

Les mer om: