Hacker-jegere møtes i Oslo

Etterforskere og justismyndigheter fra 33 land er nå i Oslo for å finne nye strategier for å bekjempe datakriminalitet.

Etterforskere og justismyndigheter fra 33 land er nå i Oslo for å finne nye strategier for å bekjempe datakriminalitet.

Økokrim åpnet i dag konferansen "Internet as the Scene of Crime" i Oslo, med hele 225 deltakere fra 33 land. Førstestatsadvokat og leder for Økokrims datakrimgruppe, Inger Marie Sunde (bildet), mener det er oppsiktsvekkende at så mange land deltar på konferansen. Konferansen skal ikke utarbeide noe konkret, man skal først og fremst utveksle erfaring.

- Under konferansen skal etterforskere fra hele verden møtes og knytte kontakt. Dette er viktig for å bekjempe datakriminaliteten, som foregår på tvers av alle landegrenser, mener initiativtakerne.
USAs justisminister har sendt sin nærmeste underordnede, James Robinson (bildet), til å delta på konferansen. Robinson understreket viktigheten av et samarbeid på tvers av landegrensene for å bekjempe denne stadig økende formen for kriminalitet.


Alle i Økokrims datakrimgruppe er også tilstede, men understreker at selvom de er på konferanse, vil de likevel holde et øye med hva som skjer på "hjemmefronten".

Justisdepartementet, som er vertskap for konferansen, har tatt dette initiativet for å sette fokus på datakriminalitet. Justisminister Hanne Harlem (bildet) mener denne "nye" formen for kriminalitet er en trussel mot informasjonssikkerheten. Tidligere var det interne trusler som var de viktigste, slik som utro medarbeidere og korrupsjon. Siden Internetts utbredelse i 1993/94 har trusler mot informasjonssikkerheten økt radikalt.

Et av hovedtemaene på konferansen er kryptering. Økokrim vil gjerne lære av andre land hvordan man kan ivareta både vanlige brukers rettigheter og politiets behov. Poltiet ønsker også hjelp til å lete etter og låse opp ulovlig materiale som er kryptert.

Hanne Harlem forklarer at en av grunnene til dette initiativet er at hun vil vise at det er en sammenheng mellom regjeringens fokus på IKT-utvikling og fokus på IT-kriminalitet.

- Vi må ha fokus på begge deler, både de positive og de negative følgene av teknologiutviklingen, sa Harlem.

I tillegg understreket hun at dette også er en utfordring til de voksne om å følge med på hva den oppvoksende data-generasjonen driver med.

- Det er mange som syntes at DVD-Jon var tøff da han knakk koden, men det er ødeleggende for næringslivet hvis man aksepterer den typen ødeleggelser. Vi må gjøre noe med budskapet og forståelsen, sa justisministeren.

Les mer om dette her:
Økokrim vil straffe dataskurkene hardere
Til toppen