Hacker-saken fra Telenor i gang

I dag startet hacker-saken: En 27-åring fra Ski er tiltalt for å ha slettet hjemmesidene til 11.000 private kunder og bedrifter hos Telenor Nextel i april. Påstandene om grovt skadeverk og urettmessig tilgang har strafferammer på flere års fengsel.

I dag startet hacker-saken: En 27-åring fra Ski er tiltalt for å ha slettet hjemmesidene til 11.000 private kunder og bedrifter hos Telenor Nextel i april. Påstandene om grovt skadeverk og urettmessig tilgang har strafferammer på flere års fengsel.

Det var om kvelden lørdag 5. april i år at Telenor Nextel fikk slettet hjemmesider tilhørende 11.000 privatkunder og 70 bedriftskunder. Telenor Nextel mener 27-åringen fra Ski med vilje slettet hjemmesidene på en av selskapets servere, og anmeldte saken til påtalemyndighetene.

Den tiltalte ble pågrepet 8. april og siktet for å ha slettet websider tilhørende kunder hos Telenor Nextel. Ved hjelp av Telenors datalogg greide Økokrim å spore opp mannen som har erkjent de faktiske forhold, men mener at ødeleggelsene ikke var tilsiktet.

Det er påtalemyndighetene representert ved Økokrim og førstestatsadvokat Sverre Lilleng som har reist saken som i dag startet i Indre Follo herredsrett. 27-åringen representeres ved forsvarer Kim Heger. Saken er berammet til å gå over fire dager.

Ifølge påtalemyndighetene har tiltalte forbrutt seg mot paragraf 292 i straffeloven (jfr. paragraf 291) som dreier seg om grovt skadeverk med en strafferamme på inntil fire års fengsel. Økokrim benytter også paragraf 261, første ledd, som omhandler urettmessig tilgang til annen manns eiendom med en strafferamme på inntil tre års fengsel.

I tillegg krever Økokrim at den tiltalte betaler Telenor Nextel 91.100 kroner som aksessleverandøren hadde i kostnader for å rette opp det påståtte skadeverket.

Til toppen