Hadeland får trippelnett

Trippelnett rulles nå ut på Hadeland: TV, bredbånd og gratis lokale tellerskritt til 768 kroner i måneden.

Trippelnett rulles nå ut på Hadeland: TV, bredbånd og gratis lokale tellerskritt til 768 kroner i måneden.

Lyse Tele i Rogaland sprer sin trippelnett-teknologi ut i det ganske land, og har nå inngått en franchiseavtale med Hadeland Energi.

    Les også:

Hadeland Energi begynner utrullingen av aksessnettet i løpet av våren, og mye av fiberen er allerede på plass. Hadelendingen vil få tilgang til både 2 Mb/s høyhastighetsinternett begge veier (symmetrisk), 18 TV-kanaler, filmleie og IP-telefoni som gir gratis lokale tellerskritt til en månedlig pris på 768 kroner.

Alternativt tilbys den såkalte ekspresspakken med 10 Mb/s hastighet og 40 TV-kanaler til 1.100 kroner i måneden.

– Vi satser på fullverdig fiberbasert bredbånd. Konsernet står med dette overfor en ny milepæl i den lokale e-verkshistorien og skal investere betydelige beløp i årene fremover, sier konserndirektør Jan A. Olsen i Hadeland Energi.

Det vil være Jevnaker, Gran og Lunner kommune som får tilbudet om trippelpakken. I disse kommunene bor det over 27.000 mennesker. Olsen anslår at det vil bare være rundt 7.000 som kan nyttiggjøre seg tilbudet. I de mest usentrale strøk kan det være vanskelig å bygge ut med fiber og radio vil da være et alternativ. Men radioforbindelse vil ikke kunne gi TV-signaler.

Sentrumsnære tettsteder som Roa, Harestua, Jaren, Jevnaker og Lunner vil få tilbudet først. Mellom 400 og 600 brukere er kalkulert med å være tilknyttet nettet i løpet av 2004. Hadeland Energi vil også se på områdene rundt Hadeland som Hønefoss, Gjøvik og Lillehammer, der det kan være naturlig å bygge ut fiber. Energiselskapet har samarbeidsavtale med BaneTele, Lyse Tele og Datametrix for utbygging og infrastruktur.

– Der BaneTele har sin infrastruktur kan vi gå inn og bygge ut den siste biten av nettet med fiber eller radio, sier Jan A. Olsen.

Lyse Tele har i dag franchiseavtale med Stavanger, Haugesund, Vesterålen, Sandefjord, Salten og Hadeland. På alle de områder som Lyse Tele har nett, vil det være mulig å ringe gratis.

– Vi skal være operative på minst ett område i hver av de tre kommunene i løpet av det første sommerhalvåret med leveranse av kapasitet til videregående skoler og andre lokasjoner. Vi vil levere til alle kundesegmenter som næringsliv, private og fylke- og kommunale regioner, framholder Olsen.

Leveranse av trippelnettet vil imidlertid bare rettes til privatmarkedet.

Olsen tror at Hadeland Energi kan ha store fortrinn som bredbåndsaktør.

– Når vi har en infrastruktur som allerede leverer strøm, er det lurt å benytte det også til bredbånd. Vi har en lokal forankring og et varemerke som folk har tillit til . Vi har også beredskap til vaktordning som vi kan dra mange synergier på, sier Jan A. Olsen.

Hadeland Energi har signert en avtale med Datametrix som vil stå for design og utstyrsleveranse av aksessnettet. Avtalen har en initiell verdi på 4,5 millioner kroner i år og en potensiell verdi på ytterligere et par millioner i løpet av de neste to årene.

Til toppen