Hai og sugefisk - et symbiotisk forhold!

Teknisk direktør Erik Aaberg i Nordiske Nyheter avviser kritikken fra digi.no-gründer Pål Leveraas og mener at ha adgang til en betaltjeneste må være bedre enn ikke å ha Internett-tjeneste i det hele tatt.

Teknisk direktør Erik Aaberg i Nordiske Nyheter avviser kritikken fra digi.no-gründer Pål Leveraas og mener at ha adgang til en betaltjeneste må være bedre enn ikke å ha Internett-tjeneste i det hele tatt.

"

Vi viser til artikkel på topp i fredagens digi-utgave.
Les kommentaren til Pål Leveraas her: Nyhetsagent vil ta betalt for nettavisenes innhold


Der sammenlignes forholdet mellom Nyheter.no og deres kilder som forholdet mellom hai og sugefisk.


Det er kanskje ikke så galt sagt. Hvis man slår opp i den biologiske litteratur så vil man se at dette forhold beskrives som symbiotisk - det vil altså si til gjensidig nytte! Så derfor er det faktisk feil når samme forhold lenger ned i artikkelen beskrives som parasittisk. En annen viktig faktisk feil er selve overskriften. Nyheter.no tar ikke betalt for "nettavisenes innhold". Vi tar betalt for å finne og peke videre til nettavisenes innhold.

Vel, vel. La oss se på dette fra noen forskjellige vinkler.

Søkemotorer: Nyheter.no gjør prinsipielt ikke noe annet enn enhver annen søkemotor. Vi indekserer, og presenterer første avsnitt av en nettside og peker tilbake til kilden. Det 'umoralske' må i så fall bestå i at vi er up-to-date, mens f.x .Google ligger 2-3 uker bakpå. Det er en gåte for oss at det kan være umoralsk å være tidsaktuell. I likhet med de fleste søkemotorer forholder vi oss dessuten til standard 'nettikette', dvs. de nettsteder som flagger at de ikke ønsker robot-besøk ikke blir indeksert av oss.

Jus: Vi har solid utredning på at det vi gjør er innenfor lovens ramme (åndsverkloven og markedsføringsloven).

Trafikk: Det er lenge siden vi nå har sett den type argumenter som forfektes i artikkelen. Det har vært en voksende anerkjennelse av at vi genererer trafikk til våre kilder. Og kilden har selv valgt å primært tjene penger på annonser. Dette vil dog muligens endres. F.x tar nettavisen E24 i Sverige nå betalt. I forståelse med E24 indekserer vi dem likevel - og er dermed med på å peke folk over til deres betalingsavis.

Verdiøkning: Her biter forfatteren seg i halen. To sitater: 'nyheter.no har ingen varig egen verdiskapning' og 'de baserer seg 100% på å "verdiøke" andres åndsverk'. Hva menes: Verdiøker vi eller gjør vi det ikke? For de som har satt seg litt inn i det er det klart at det krever ekte arbeid og ressurser (i.e. penger) å bygge opp gode arkiver. Så lenge man da ikke har en snill tante som betaler for seg må man ta betalt. Internasjonalt er også dette en trend. Søkemotorer lever vanskelig av annonser alene, så f.x. Northern Light og Yahoo har nå betaltjenester for søk. For øvrig anser alle den tjenesten som nyheter.no leverer for nyttig. Det må vel være det beste bevis for verdiskapning?

Forholdet til media: Nyheter.no har i motsetning til det som hevdes i artikkelen et ganske godt forhold til store deler av bransjen. Bl.a. drifter vi etter avtale søk for aviser (som ser det som kostnadseffektivt å outsource til oss). Vi er med i NettForum (tidligere Innholdsnett) som er nett-avisenes felles organisasjon for å sikre felles interesser. Vi er med i den dialog som der føres rundt et felles betalingssystem for innhold. Og vi har et samarbeide med Mediearkivet om bl.a. bruk av Atekst. Atekst inneholder som kjent fulltekst fra trykte aviser. Dette samarbeid er basert på inntektsdeling og peker muligens fremover mot modeller som også kan bli gjeldende for de åpne nettaviser. Men for de nåværende åpne kilder er det nok et godt stykke frem til modellene har 'satt seg'.

Prismodeller: Våre priser som refereres er basert på profesjonelle brukere. Det kan godt tenkes at dette vil bli mer differensiert i tiden fremover. Spesielt siden vi også registrerer en viss frustrasjon hos vanlige sluttbrukere. Det er tross alt aldri hyggelig å plutselig måtte betale for noe man har vent seg til å få gratis.

Egentlig er vår stengning en ikke-nyhet. Det finnes nemlig andre aktører som delvis tilbyr det samme som nyheter.no. Men siden de 'andre' aldri har eksponert seg med en offentlig tilgjengelig søkeindeks har det heller aldri blitt debatt om det. Det er også lang tradisjon for denne type tjenester når det gjelder de trykte medier. Salige 'Argus' klippet fra aviser og sendte til kunder mot å betale avisene. Firmaet Observer gjør nå det samme i stor skala i en noe mer moderne variant.

Konklusjon: Vi tror at både nyheter.no og deres kilder nyter godt av vår søkeindeks og vår nyhetsagent. Vi tror til og med at vi kan være med på å peke fremover mot løsninger som gjør at nettaviser kan få bedre betalt for sitt innhold. Men - dessverre - verdiøkning ved å bygge opp en indeks koster penger. Så derfor må man på en eller annen måte få betalt fra brukerne. En betalt tjeneste må være bedre enn ingen tjeneste?.

"

Til toppen