Håkon Styri: - B2B-portaler vil dominere

Teknisk er det ingenting i veien med direkte handel mellom bedrifter, og mye av kommunikasjonen knyttet til B2B vil gå direkte mellom partene og ikke via mellommenn. Dette betyr ikke at B2B-portaler vil ha en uvesentlig rolle i det elektroniske næringsliv. Handel er langt mer enn en teknisk problemstilling.

Utviklingen av standarder fører til at B2B-portalene spiller en mindre viktig rolle som tekniske fasilitatorer. Portalenes bidrag til markedsføringen av den enkelte aktør er nok også overdrevet.

Det sentrale for en B2B-portal er at den fungerer som en markedsplass hvor deltagerne kan forholde seg til et etablert sett av spilleregler. For å oppnå dette kan det være nødvendig å gjøre portalen til en lukket markedsplass i den forstand at deltagere må tilfredsstille visse krav for å få lov til å være med. Ikke lukket for å skape eksklusivitet, men for å gi deltagerene en større grad av kjente forutsetninger når de skal handle.

Som en børs

Den som opererer en B2B-portal kan etablere et rammeverk for de avtaler som skal gjelde for å regulere informasjonsflyt, forhandlinger, kontrakter og tvister

mellom aktørene. Reglene kan definere et sett med roller i portalen og f.eks. stille forskjellige krav til selgere og kjøpere. Portaloperatøren kan også gi deltagerne mulighet til å være med å utforme eller påvirke det detaljerte avtaleverket.

Et godt eksempel på hva en B2B-portal kan være er en børs. Meglere må oppfylle visse krav for få delta, og det stilles krav til omsetningsobjektene og

informasjonen knyttet til disse. Selve handelen følger veldefinerte regler. Avtalene en børs er bygget på er det egentlige grunnlaget for å gjøre den til en effektiv markedsplass.

Nå er børs et eksempel på en strengt regulert markedsplass. En B2B-portal vil nok i mange tilfeller ha enklere regler og lavere krav for å bli med. Det er heller ikke sannsynlig at alle deler av markedet vil ha like store fordeler av lukkede markedsplasser. Likevel, de elektroniske markedsplassene kan gjerne være internasjonale og dette er i seg selv noe som taler for at markedsplassen må etableres på et klart avtaleverk mellom aktørene.

Rettslige avtaler

Mitt råd til dem som ønsker å etablere en B2B-portal er dermed å ikke fokusere for mye på teknologisk effektivitet og smarte løsninger, men i stedet vektlegger at markedsplassen de skaper gir aktørene et sett med avtalte forutsetninger og regler som regler som gjør den effektiv og attraktiv.

Når en anbudsinvitasjon legges ut på en B2B-portal vil det ikke bare si at den følger en gitt teknisk standard, men at deltagerene også kan forvente at invitasjonen tilfredsstiller rettslige avtaler på portalen. Portalen fungerer som et filter og sparer unødvendig merarbeid som skyldes useriøse aktører.

En teknisk standard kan nok definere syntaks og semantikk for elementene i et XML-dokument, men en B2B-portal kan være en effektiv måte å knytte juridiske forutsetninger til de samme elementene.

Tekniske standarder

Det er ingen grunn til at B2B-portaler skal la være å bruke standarder som UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) og WSDL (Web Services Description Language). Portalene er tjent med at den teknologiske terskelen for å bli deltager i portalen er lavest mulig. Dersom vi ikke bruker slike standarder strør vi sand i markedsmaskineriet.

I teorien er det heller ikke umulig at også de rettslige sidene av det elektroniske næringslivet håndteres effektivt gjennom de tekniske standardene. I UDDI finnes forretningsadvokater klassifisert som UNSPSC 80.12.16.00 (selv om jeg bare fant ett enkelt advokatfirma i Microsofts UDDI-katalog i dag). Det er bare det at lukkede markedsplasser er veldig praktiske, og de vil nok være det mest effektive alternativet i en del år framover.

Les mer om: