Håkon Styri: - Det skal være litt vanskelig å bli kjent på nett

Det er vanskelig å gjøre nettsted og tjenester kjent på Internettet. Det skal det også være, kommenterer Håkon Styri.

Det er vanskelig å gjøre nettsted og tjenester kjent på Internettet. Det skal det også være, kommenterer Håkon Styri.

Det er vanskelig å gjøre nettsted og tjenester kjent på Internettet. Det skyldes ikke bare juksemakere, men også at det er stor konkurranse. Den naturlige markedsmekanismen er at prisen for å bli kjent øker. Det bør være litt vanskelig å markedsføre seg i et globalt marked. Søketjenester og nettkataloger tilbyr en tjeneste hvor den som leter skal finne, og først og fremst skal brukeren finne relevante sider. Hvis ikke er det lite sannsynlig at brukerne kommer tilbake for å lete etter mer. Den største utfordringen er å gi mest mulig relevante svar selv om brukeren ikke er så flink til å søke.


Det som følger er noen enkle tips for å markedsføre seg gjennom kataloger og søkemotorer.

Din oppgave å markedsføre
Søketjenester er til for dem som leter og har ikke som primær oppgave å markedsføre ditt nettsted framfor andre. Første bud er derfor at nettstedet ditt må være best. Ikke kulest eller finest eller størst, men nyttigst for den som leter. Ikke glem at sidene dine er til for brukerne. Det er liten trøst å ha sider som går til topps i søketjenestene dersom brukerne gir opp ved første klikk.

Jeg har vurdert og systematisert flere hundre nettsteder, og andelen kommersielle nettsider hvor jeg har problemer med å finne ut hva virksomheten egentlig tilbyr og hvem som står bak nettstedet, er sørgelig stor. Husk at brukere som kommer til nettstedet gjennom en søketjeneste ofte fokuserer på å løse en oppgave. De er sannsynligvis mer tilfredse med å finne svar enn at de finner nye spørsmål og oppgaver.

Gode tekster
Søketjenester er i stor grad tekstbaserte. Det hjelper derfor lite om sidene dine har en tiltalende utforming med iøyenfallende grafikk, animasjoner, lyd og for den saks skyld video. Det er viktig å lage gode tekster.

Det kan virke som en underlig sammenligning, men søkerobotene som indekserer verdensveven ligner litt på brukere med handicap. De er døve for lyd og blinde for bilder. Et av mine enkleste råd er derfor å følge de regler som er laget for å gjøre nettsted tilgjengelig for alle brukere. W3C har laget retningslinjer for å gjøre nettsted så tilgjengelige som mulig i Web Accessibility Initiative.

Dersom du følger retningslinjene for å gjøre nettsteder tilgjengelige for alle slags brukere, har du også lagt et grunnlag for at nettstedet lettere kan tilpasses nye terminaler, f.eks. UMTS. Det lønner seg å gjøre grundig arbeid.

Hvilket språk?
Enkelte nettsteder er ganske språkforvirret med en blanding av norsk og engelsk tekst. Det gir et rotete inntrykk for brukerne og det kan føre til dårligere plassering i nettkataloger. Det er en god regel at man i størst mulig grad henvender seg til brukere på deres eget språk. Henvender du deg til det norske markedet, lønner det seg å skrive norsk. Dersom du ønsker å nå et internasjonalt marked, bruk flere språk. Det morsmålet som har flest brukere på Internett i Europa er ikke engelsk, men tysk. Erfaringen i Europa er at flerspråklige nettsted bidrar til å få bedre plassering i søketjenester.

Det er ikke alltid det er budsjett til å oversette hver eneste side på et nettsted til flere språk, men det kan lønne seg å oversette en utvalg av nettstedet til tre-fire
språk. Som markedsføring på Internettet gir det flere innfallsporter til nettstedet og du kan få registrert flere sider i flere nettkataloger. Som informasjonsstrategi
generelt, er det heller ingen ulempe å presentere seg på flere språk.

Nettstedets konstruksjon
Som nevnt er det en fordel for søkeroboter om nettstedet er laget slik at det er tilgjengelig for flest mulig brukere. Dersom man bare ser på hvordan nettstedet er kodet, er det en lang rekke problemer som kan få en søkemotor til å stoppe opp. Lenker som er gjemt i javaskript og lenker som inneholder «?» og «&» blir ofte ignorert. Nettsteder som bruker frames kan også inneholde blindgater for søkemotorer. Noen nettsteder er fulle av lenker med feil som Internet Explorer godtar, men som søkemotorer og andre nettlesere ikke forstår. Listen over ting som kan skape problemer for søkeroboter er lang, men det finnes en utfyllende liste med ressurser i artikkelen som Knut Egelie har skrevet i digi.no.

Det er en stor fordel å tenke på problematikken rundt søkemotorer før du investerer i et nettsted. Det er i seneste laget å kontakte en søkemotorkonsulent først etter at nettstedet er ferdig og det haster med å markedsføringen. Det kan bli dyrt å endre på et ferdig nettsted. Problemstillingen bør være med i kravspesifikasjonen.

Infoklame
Infoklame (eller infomercials) er en blanding av reklame og informasjon. For et nettsted kan sider med infoklame tjene som innfallsporter til den kommersielle delen av nettstedet. Dersom de er godt skrevet, vil slike sider gi langt bedre effekt enn lage juksesider mettet med nøkkelord. Med infoklame gir du brukerne nyttig informasjon helt gratis, men du får eksponert merkenavnet ditt i tillegg til at du kan få siden registrert i forskjellige kataloger.

Et eksempel på at infoklame kan være nyttig er utviklingen som har skjedd med Looksmart. I oktober 2000 kjøpte Looksmart nettkatalogen Zeal som baserte seg på frivillig innsats. I august i år ble databasene til Looksmart og Zeal slått sammen. Looksmart krever betaling for registreringer mens redaktørene til Zeal kun håndterer ikke-kommersielle registreringer. Det er mulig å lage effektiv infoklame som kan registreres etter reglene Zeal må følge.

Du bør betale noe
Uansett hva du mener om å betale for registrering, du må regne med å betale for å få registrert et kommersielt nettsted - i alle fall dersom du ønsker rask
behandling. Spørsmålet er hvor mange steder du må betale for bli tilstrekkelig eksponert. Det holder som regel med å betale noen få steder.

For et norsk nettsted er det naturlig å vurdere å betale for registrering i bedriftskatalogen til Kvasir. Ut over dette bør du vurdere den enkelte database ut fra hvor mange søketjenester og kataloger den leverer informasjon til. Looksmart leverer data til mange brukere, men det krever at du har engelskspråklige sider.

En meget billig database i forhold til antall søketjenester den leverer data til er Inktomi. Fremdeles er det en fordel med engelske nettsteder for å få nytte av denne tjenesten, men Inktomi registrerer også norske sider. Et annet alternativ er å betale for registrering i AllTheWeb.

For dem som savner Yahoo! i min oppramsing så er det fremdeles en viktig aktør, men den norske delen av denne katalogen tar ikke betalt for registreringer. Jeg må understreker at utvalget av de databaser man bør betale for registrering må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Du kan betale for plassering
En av mulighetene som er dårlig utnyttet av norske nettsteder er å delta i auksjonene på plassering hos GoTO.com. Her betaler du for plassering ved å delta i auksjoner på nøkkelord. Søkeresultatene rangeres etter budene, som vises i klartekst slik at brukerne er klar over at det er en kjøpt plass. Beløpet er det annonsøren må betale for hvert klikk. Det viktige er at GoTo har avtale med andre søketjenester som tar inn de lenkene som kommer høyest som kjøpte plasseringer.

Det som gjør GoTo til en attraktiv tjeneste er at det er lave priser på mange gode norske ord. I skrivende stund er høyeste bud på ordet betting over 5 dollar per klikk, men det norske tipping får du for et par cent (selv om ordet også betyr noe på engelsk). Det må understrekes at dette dreier seg om betalt plassering og ikke bare en betaling for rask registrering. Å kjøpe plassering gjennom GoTo er antagelig best egnet for tidsbegrensede kampanjer.

Noe er gratis
Det finnes fremdeles en del tjenester som er gratis. Selv om du har betalt for registrering i noen databaser bør du fremdeles registrere deg der hvor dette er gratis. Hvilke databaser avhenger av hvilket marked man ønsker å nå og hvilke språk man bruker på nettstedet. Vær oppmerksom på lokale eller bransjespesifikke kataloger.

Yahoo! Norge og Nettguide er norske kataloger med gratis registrering. Den største generelle katalogen er Open Directory som har seksjoner for nettsted på et sekstitalls språk. Denne katalogen leverer data til et stort antall kataloger og søkemotorer, bl.a. Google.


Ulempen med de aller fleste tjenestene som tilbyr gratis registrering er at det kan ta lang tid før registreringen blir behandlet, fra flere uker til noen måneder.

Så lenge det finnes nettkataloger og søketjenester som ønsker å framstå med en uavhengig redaksjon vil det finnes gratis tjenester i dette markedet. Betaling sørger først og fremst for raskere registrering og en hyppigere indeksering, og skal i utgangspunktet ikke påvirke rangeringen.

Riktig rekkefølge
Det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge når du skal markedsføre et nettsted på Internettet. Dersom du ikke ønsker å betale for rask registrering tar det som regel lang tid før nettstedet faktisk blir registrert. Enkelte forsøker derfor å registrere nettstedet lenge før det er lagt ut noe innhold. Det er ikke lurt. De fleste nettkataloger krever innhold før de vil registrere et nettsted, og et nettsted uten innhold risikerer å få en anmerkning fordi nettkatalogens folk har kastet bort tiden sin. En automatisk søkerobot kan flytte adressen helt bakerst i køen ettersom den ikke finner noe innhold på adressen. Alt dette kan forsinke registreringen når det faktisk er innhold på nettstedet.

Du må først legge ut innhold på nettstedet, deretter kan du registrere nettstedet i kataloger og databaser. Det lønner seg også å gjøre kvalitetskontroll før
registreringen. Det er hjelper ikke å betale for registrering dersom nettstedet er en hinderløype for søkemotorer.

Søkemotorkonsulenter
Det er flere norske virksomheter som tilbyr bistand med å få bedre plassering i søketjenester. I tillegg tilbyr en del designbyråer dette som en del av
utviklingsoppdragene. Søketjenester er en spesialisert bransje. De som baserer seg på juks har som regel høy kompetanse, og du konkurrerer også med disse om plassering i søketjenestene.

Det er også viktig å ta søkemotorkonsulentenes løfter med en klype salt. Husk at det tross alt dreier seg om et globalt marked med et stort antall aktører. Loven om tilbud og etterspørsel gjelder også her. Alle kan ikke stå først på alle lister, og i et kommersielt marked fører økt etterspørsel til økte priser.

Husk at det er vanskelig å få gode resultat dersom strategien for søkemotorer er noe man tenker på i siste liten. Det er en problemstilling som bør være med i
planleggingen av et nettsted.

Store marked er ...store
Det er ikke bare juksemakere som er skyld i at det er vanskelig å bli kjent på Internettet. Det er ganske enkelt stor konkurranse. I mange tilfeller opptrer du på et globalt marked og såpass mange som ønsker å bli kjent. Da er det rett og slett blåøyd å tro at markedsføringen er nesten gratis.

Det skal være litt vanskelig å markedsføre seg når markedet blir stort.

Til toppen