Halt + blind = kraftsenter for Linux

Med en fusjon verdsatt til 2,44 milliarder dollar - vel 19,5 milliarder kroner - tar Corel og Inprise/Borland mål av seg å bli en dominerende leverandør av løsninger fundert på gratis-operativsystemet Linux.

Avtalen kan beskrives som et partnerskap mellom den halte og blinde ettersom såvel Corel som Inprise/Borland har hatt sitt å stri med den siste tiden. Inprise/Borland havnet i finansiell trøbbel i fjor og tok affære ved å bytte ut sine toppsjefer og foreta en full reorganisering av virksomheten. Nå har imidlertid selskapet håp om å tjene penger i løpet av tredje kvartal i år, og giftermålet med Corel vil kanskje kunne bidra til at rødfargen forsvinner raskere fra regnskapene enn først planlagt.

Men Corel har hatt sine egne tapsproblemer å slite med, deriblant store avskrivninger og fallende salg de siste fem årene, samtidig med at toppsjefen i selskapet, Michael Cowpland, har en siktelse for innsidehandel hengende over seg hjemme i Ontario.

Til tross for den noe dystre hverdagen har likevel de to fusjonspartnerne store ambisjoner for sammenslåingen.

- Med Inprise/Borlands sterke posisjon innen utviklermiljøer og vår relativt tidlige satsing på Linux har vi alle muligheter til å kapre en dominerende rolle i det eksploderende Linux-markedet, sa Corel-president Michael Cowpland under en telefonkonferanse i går.

Inprise/Borland-sjef Dale Fuller delte Cowplands optimisme: - Vår visjon er klar; å bli det ledende utviklingshuset på Linux og andre fremvoksende teknologier som bygger bro til enda bedre løsninger for Internett. Vi skal dessuten sørge for å hjelpe våre over 55 millioner eksisterende Corel- og Inprise/Borland-kunder til å gå raskere over til Linux, sa Fuller, som deretter oppsummerte hovedstrategien til det nye selskapet i én setning:.

"Nye Corel" vil være en totalleverandør av alt som trengs av Linux-løsninger, fra kontorsuiter og utviklingsverktøy til profesjonelle tjenester for alle større maskinplattformer.

Strategivalget er fundert på den raske veksten av programmerere verden over som tar i bruk Linux som plattform. Analysefirmaet IDC (International Data Corporation) anslår at bruken av Linux på server- og klientsiden vil ha en årlig vekstrate på over 25 prosent de kommende tre årene.

Under mandagens telefonkonferanse sa Cowpland at han regnet med en omsetning av Linux-produkter for Corel på mellom 20 millioner og 30 millioner dollar i fiskalåret 2000. I siste kvartal hadde Corel en Linux-relatert omsetning på 3,2 millioner dollar, mens Inprise/Borland ikke vil opplyse om isolerte tall for Linux.

- Linux har en enestående mulighet til å ta opp kampen med Microsofts operativsystem Windows, mener Cowpland, som imidlertid understreker at Corel fortsatt vil utvikle Windows-baserte programmer.

Og nettopp Microsoft posisjonerer seg, noe overraskende, i forhold til de fusjonerende Linux-kameratene. Dale Fuller kunne i går avsløre at Bill Gates og kompani har kjøpt en eierandel på ti prosent i Inprise/Borland - et partnerskap Fuller tror vil vedvare, selv om investoren i utgangspunktet konkurrerer med Corel i markedet for kontorsuiter.

Med fusjonen forsvinner Inprise/Borland for godt. Corel blir navnet på det nye selskapet som dannes ved at aksjonærene i Inprise/Borland får 0.747 Corel-aksje for hver hele Inprise/Borland-aksje. Corel vil ifølge en pressemelding utstede omlag 53,7 millioner aksjer totalt for å gjennomføre fusjonen. Inprise/Borland-aksjonærene vil eie 44 prosent av det nye selskapet.

Michael Cowpland vil fortsette som president og toppsjef for Corel, mens interimpresident Dale Fuller i Inprise/Borland blir styreformann i det nye selskapet. Fusjonen er godkjent av begge selskapers respektive styrer.

Hovedkontoret skal ligge i Ottawa, men Inprise/Borland-virksomhetene vil fortsatt ligge i Silicon Valley i California. Kombinert vil de to selskapene være representert i over 100 land.

Samlet sett hadde de fusjonerende selskapene i fjor en omsetning på 418 millioner dollar, og en kontantbeholdning på 200 millioner dollar.

Les mer om: