Halv seier for Telenor i Sibir

En tidligere kjennelse i Vimpelcom-saken er opphevet, men hele saken må opp på nytt.

Halv seier for Telenor i Sibir

En tidligere kjennelse i Vimpelcom-saken er opphevet, men hele saken må opp på nytt.

Khantij-Mansjysk (NTB): En domstol i Omsk i Sibir har gitt Telenor medhold i en erstatningssak som gjelder angivelige tap på 2,8 milliarder dollar for mobilselskapet VimpelCom, der Telenor er deleier. Men saken er ikke over.

Dommen mot Telenor om giganterstatning ble avsagt i den lille sibirske byen Khantij-Mansjysk i august og ble anket oppover i rettssystemet. Nå har domstolen i Omsk satt til side kjennelsen fra den lavere instansen.

Men et skår i gleden for Telenor er at Omsk-domstolen vil vurdere hele saken på nytt 19. februar 2009.

- Vi er glad for at dommen fra Khantij-Mansjysk er satt til side og skulle gjerne ha vært ferdig med hele saken. Vi regner imidlertid med at erstatningskravene vil bli endelig avvist når den kommer opp til ny behandling, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i Sentral- og Øst-Europa.

Erstatningskravet ble reist av selskapet Farimex, som eier 0,002 prosent av VimpelCom, og som Telenor ser som et stråselskap for Alfagruppen, Telenors konkurrerende medeier i VimpelCom.

Kort fortalt har Telenors havnet i en maktkamp med Alfas frontfigur Mikhail Fridman om VimpelComs framtid, og i særdeleshet det omstridte oppkjøpet av det tapsbringende ukrainske mobilselskapet URS i 2004 som Fridman presset gjennom.

    Les også:

Til toppen