Halve Intels produksjon er i 65 nanometer

Halvparten av all Intels produksjon skjer etter den nyeste 65 nanometers prosessen.

Intel melder at de har passert en viktig milepæl på produksjonssiden. Halvparten av alle brikkene produseres nå etter den mest moderne metoden, det vil si etter en prosess der komponentene er nede i 65 nanometer, framfor den eldre metoden på 90 nanometer.

Intel regner med at brorparten av brikkeproduksjonen vil skje etter en 65 nanometers prosess i løpet av tredje kvartal.

65 nanometers prosess innebærer at komponentene er mindre og pakkes tettere. Det bidrar til bedre ytelse og lavere strømforbruk. Det innebærer også reduserte produksjonskostnader per enhet, siden det kan framstilles flere brikker per skive halvledermateriale.

Intels hovedkonkurrent AMD ligger etter i overgangen fra 90 til 65 nanometers produksjon. AMD vil masseprodusere sine første 65 nanometers brikker i Dresden i Tyskland seinere i år.

Til toppen