Halve IT-bransjen synes 35-åringer er oldinger

En ny undersøkelse viser at nær 50 prosent av IT-ansatte i England ser på medarbeidere fra 35 til 45 som gamle. – Ensidig satsing på unge gir sjelden gode resultater, sier leder Svein Stavelin i Den Norske Dataforening.

En ny undersøkelse viser at nær 50 prosent av IT-ansatte i England ser på medarbeidere fra 35 til 45 som gamle. – Ensidig satsing på unge gir sjelden gode resultater, sier leder Svein Stavelin i Den Norske Dataforening.

Undersøkelsen fra det britiske nettstedet Silicon.com viser også at nesten 40 prosent av engelske bedrifter tar alder i betraktning når de rekrutterer nye ansatte. - Vi har sett tilsvarende tendenser i Norge. Det er sjelden at folk over førti år blir ansatt som IT-medarbeidere, med mindre det dreier seg om strategisk rådgiving eller lederstillinger, sier Svein Stavelin i en pressemelding.


Han mener mange IT-bedrifter ville vært tjent med en bedre miks av eldre, erfarne ansatte og unge teknofrikere.

- De fleste bedrifter trenger ansatte som kan tenke strategisk og se utfordringer i et lengre perspektiv. Derfor ser vi også at mange av de selskapene som er mest interessante rent forretningsmessig, setter så høye krav til erfaring og fagkompetanse at få unge personer uten erfaring slipper til, sier Stavelin.

Eva Lokken i IBM Norge AS støtter Stavelins resonnement: - Ung alder er ikke et kriterium i seg selv ved nyansettelser hos oss. Vi søker en blanding av folk med erfaring og unge mennesker med gode tekniske ferdigheter, sier hun.

Gjennomsnittsalderen på nyansatte i IBM de siste tre årene har ligget på 34 år. Selskapet har en snittalder på hele 41 år.

Andersen Consulting, eller Accenture som selskapet er i ferd med å skifte navn til, har en annen filosofi.

- Vi har en gjennomsnittsalder på 30 og satser bevisst på å hente inn de beste kandidatene direkte fra høgskoler og universiteter, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Andersen.

- Disse blir plassert inn i et strukturert opplegg hos oss. I de tilfellene vi henter inn folk med erfaring, er dette også gjerne relativt unge folk med fra tre til seks års yrkeserfaring, sier han.

Svein Stavelin mener IT-bransjen har modnet de siste årene, og at alderssammensetningen i bedriftene etter hvert vil normaliseres.

- I en periode var det for mye fokus på image i stedet for fagkompetanse. Dyrkingen av det unge og kule er nå i ferd med å avta, og det er den gode kompetansen som nå blir etterspurt.

Han tror gjennomsnittsalderen etter hvert vil stige når bransjen får satt seg.

- Vi må huske at dette er en ung bransje der tilstrømmingen naturlig nok har kommet nedenfra. I Norge er det svært få IT-pensjonister i dag. Dette vil endre seg på lengre sikt, sier Stavelin i meldingen fra NewsWire.

Til toppen