Halve mobilregningen går til tekstmeldinger

Nordiske tenåringer sender et hundretalls tekstmeldinger i måneden. Halvparten av mobilregningen går til SMS-tjenesten (Short Messaging Service).

Nordiske tenåringer sender et hundretalls tekstmeldinger i måneden. Halvparten av mobilregningen går til SMS-tjenesten (Short Messaging Service).

Finn-Erik Hermansen i Nokia Norge arbeider entusiastisk med nye trådløse tjenester gjennom WAP (Wireless Access Protokoll). Han håper på at WAP kan forsterke det han allerede opplever gjennom tekstmeldingstjenesten SMS - at nye tilbud når ressurssterke og initiativrike grupper.

- Bruken av SMS øker langt mer enn tallet på abonnenter. Abonnenttallet vokser lineært, mens tallet på sendte SMS-meldinger vokser eksponentielt. I Skandinavia er vi oppe i et snitt på 20 tekstmeldinger per bruker per måned. I Tyskland er tallet 15, mens i Filippinene er det holdt oppe i 240!

SMS-bruken henger sammen med at stadig flere har mobiltelefon og at tjenesten er blitt enklere å bruke, mener Hermansen. Dessuten spiller den økte konkurransen mellom operatørene en stor rolle. Dette er faktorer Hermansen mener vil fremme andre trådløse tjenester.

Tjenesten appellerer fordi den er rimelig i bruk. Men det totale markedet er svimlende. Hermansen setter opp dette regnestykket: 12 måneder ganger 20 meldinger per bruker per måned ganger 0,20 dollar ganger 200 millioner abonnenter gir en årsomsetning på 9,6 milliarder dollar.

Nordiske tenåringer bruker SMS langt mer enn gjennomsnittet og sender et hundretalls tekstmeldinger hver i måneden.

- Undersøkelser i Finland viser at en mobilabonnent i tenårene hadde en månedsregning på rundt 20 dollar i 1997. Anslaget for 1998 er mellom 40 og 50 dollar. Mellom 30 og 90 prosent av dette går til SMS.

97 prosent av tekstmeldingene går til venner og kjærester. Hos ungdom er SMS blitt en viktig formidlingskanal mellom kjønnene, rapporterer Hermansen.

- Det er langt enklere å skjule sin sjenanse bak en tekstmelding enn med en direkte samtale i telefonen, både for avsender og mottaker.

Til toppen