Halve Norge bruker BankID

BankID kan brukes til langt mer enn bare nettbank.

Halve Norge bruker BankID

BankID kan brukes til langt mer enn bare nettbank.

Torsdag passerte BankID samarbeidet to millioner BankIDer. BankID benyttes daglig mellom 600 og 700 tusen transaksjoner i nettbaserte tjenester i og utenfor bank og er den mest utbredte eID-løsningen i Norge. I forrige uke ble også BankID på mobil lansert.

Den største konkurrenten Buypass med de norske tippekundene og deler av det offentlige har 15 millioner transaksjoner i måneden. Ganger man opp BankID-brukerne med 600.000 transaksjoner per dag i en måned får man 18 millioner transaksjoner, som altså gir et godt forsprang.

- Dette er en milepæl for bankene. BankID er i ferd med å bli allemannseie for Norges 3,1 millioner nettbankbrukere, sier Ann Håkonsen, informasjonssjef i BankID Samarbeidet.

Det nok ikke er realistsk at alle de øvrige 1,1 millionene kommer til å ta i bruk BankID. Det er nemlig kun dem som oppfyller kravene til bankID som får det. Kravene er er de samme som stilles til dem som skal ha bankort med bilde.

Typisk asylsøkere vil være utenom denne gruppen. For disse kan det nasjonale ID-kortet som kommer til neste år være aktuelt.

Håkonsen tror at bruken av BankID utenfor nettbank vil ta seg opp.

- Tryggere handel på Internett, elektronisk signering av avtaler og dokumenter, og sikker identifisering mot offentlig sektor er anvendelsesområder for BankID som vil øke i årene fremover, sier hun.

Bare siden BankID på mobil ble lansert i forrige uke har mer enn 1500 aktive BankID på mobil knyttet seg til tjenesten og transaksjonsvolumet er meget høyt i forhold til brukermassen, forteller Håkonsen.

Siden årsskiftet har BankID hatt en vekst på 300.000 og det ventes fortsatt økning utover i 2009. Bare i februar ble det utstedt mer enn 160 000 kvalifiserte sertifikater.

To store undersøkelser som TNS Gallup har gjennomført viser at brukerne er fornøyde. Over 60 prosent av Norges befolkning sier at de kjenner til BankID.

Nettbankundersøkelsen 2009 viser at de som har tatt i bruk BankID er fornøyde. På en skala fra 1 til 6, der 6 er svært fornøyd, får BankID gjennomsnittlig score på 5,1.

De fleste bruker BankID til pålogging og signering i nettbanken sin. 82 prosent har dessuten brukt BankID i forbindelse med netthandel og 30 prosent i forbindelse med offentlige tjenester.

Nettbankundersøkelsen 2009 ved TNS Gallup for Sparebankforeningen omfatter 1000 intervjuer, gjennomført i månedsskiftet januar/februar, blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 15 år.

Bankene ønsker nå å sikre at alle bankkort med bilde og BankIDer utstedes til rett person. Fra 1. mars 2007 aksepteres derfor kun norsk eller utenlandsk pass, eller dokumenter som kan likestilles med norske pass, ved førstegangsutstedelse av bankkort med bilde og BankID. Heller ikke bankkort med bilde eller BankID skal kunne benyttes for å få utstedt ny banklegitimasjon i en annen bank.

Kriminelle vil på denne måten ikke kunne benytte bankene som et middel for å stadig å tilegne seg nye legitimasjoner på grunnlag av gammel, uriktig dokumentasjon.

Dokumenter som likestilles med norsk pass er Utlendingspass og Reisebevis utstedt på grunnlag av innehaverens utenlandske pass.

Legitimasjonskrav for etablering av kundeforhold (bankkonto) endres ikke.

Pass er ikke et krav for å få etablert konto og få betalingskort som ikke er banklegitimasjon. Her gjelder de bestemmelsene som er fastsatt av myndighetene i hvitvaskingslovverket.

Til toppen