Halvér strømmen til bedriftens pc-er

Nye pc-er tillater mye strømsparing. Men også dette må styres sentralt.

Halvér strømmen til bedriftens pc-er

Nye pc-er tillater mye strømsparing. Men også dette må styres sentralt.

NB: Denne artikkelen ble korrigert kl 1015 med et mer korrekt anslag over norske strømpriser til bedrifter.

Både stasjonære og bærbare pc-er leveres med egenskaper som gjør det mulig for bedriftens IT-avdeling å sentralt og automatisk regulere deres strømforbruk utenom kontortiden.

Et regnestykke gjort av analyseselskapet Gartner for en organisasjon med 2500 pc-er, tyder på at sentralstyrt strømsparing av pc-er vil kunne redusere strømregningen med 40 prosent, sammenliknet med en bedrift som overlater til brukerne å regulere pc-enes strømsparing.

Beregningen viser at 2500 brukerstyrte pc-er gir et strømforbruk på 688 693 kilowattimer (kWh) per år, og at det kan kuttes til 413 305 kWh gjennom sentralstyrt strømsparing.

Med norske strømpriser til bedrift på rundt 0,90 kroner per kWh eks mva, gir dette til en årlig besparelse på 248 000 kroner, eller i underkant av 100 kroner per pc. (digi.no får opplyst fra Hafslund at norske bedrifter i dag kan forventes å betal mellom 80 og 90 øre per kWh, eks mva.)

Man vil kunne spare mer dersom man påbyr – og håndhever – at alle pc-er frakoples strømnettet ved arbeidstidens slutt. Gartner advarer at det kan utløse kostnader ved at nødvendige oppgraderinger må tas i kontortiden og påvirke produktiviteten negativt.

Gartner anbefaler at man erkjenner hvordan pc-er bidrar til organisasjonens energiutgifter, og at sentral utnyttelse av pc-enes strømstyringsegenskaper er veien å gå. En annen anbefaling er å påby – og håndheve – regler om at dataskjermer skal være avslått etter arbeidstid.

Forutsetningene for regnestykket er blant annet:

  • 55 prosent av pc-ene er bærbare
  • 90 prosent av brukerne med bærbare, har ekstern skjerm på jobb
  • Halvparten av skjermene er flatskjermer
  • Det arbeides åtte timer per dag og 230 dager i året
  • Pc-er brukes aktivt 70 prosent av arbeidstiden
  • Bærbare pc-er brukes i bedriftens lokaler 30 prosent av tiden de brukes i forbindelse med jobb

To hovedscenarier gjennomgås i modellen.

Scenariet med sentralstyrt strømsparing forutsetter at strømsparing aktiveres på alle pc-er, at pc-er ikke slås av ved arbeidstidens slutt, og at bærbare ligger i «dvale» eller er slått av utenom arbeidstid.

Scenariet med brukerstyrt strømsparing forutsetter at det er opp til brukerne selv å forholde seg til pc-enes strømsparingsegenskaper, at halvparten av brukerne aktiverer disse, at bærbare pc-er slås av eller går i dvale utenom arbeidstid, og at halvparten av brukerne slår av sine pc-er når de forlater arbeidsplassen.

Denne tabellen oppsummerer Gartners regnestykke:

Til toppen