Halvert brukertall for fildelingstjenester

Tallet på brukere av Kazaa og liknende fildelingstjenester er halvert siden i fjor våres.

Tallet på brukere av Kazaa og liknende fildelingstjenester er halvert siden i fjor våres.

Undersøkelsen er laget av Pew Internet and American Life Project i samarbeid med ComScore Networks, og med finansiell støtte fra stiftelsen Pew Charitable Trusts. 1.358 Internett-brukere er intervjuet, og man regner med en feilmargin på pluss/minus tre prosent. Data fra intervjuene er sammenliknet med tall fra en mindre brukerpanel, der ComScore har automatisk logget all nettaktivitet.

Intervjuundersøkelsen tyder på at fra i fjor våres til seint i fjor høst, altså etter plateselskapenes første rettssaker mot ulovlig nedlasting i september 2003, er andelen Internett-brukere som benytter seg av fildelingstjenester for å laste ned musikk, redusert fra 29 prosent til 14 prosent, tilsvarende en nedgang fra 35 millioner brukere til 18 millioner brukere.

Undersøkelsen tyder også på at de som bruker fildelingstjenester som Kazaa og Grokster, også gjør det mindre hyppig. Andelen daglige brukere er falt fra 4 prosent til 1 prosent.

Data fra brukerpanelet til ComScore tyder på at Kazaa har fått 15 prosent færre brukere fra november 2002 til november 2003, mens brukertallet for Grokster er redusert med 59 prosent.

Nedgangen i bruken av fildelingstjenester tilskrives dels rettssakene og søksmålene, dels framveksten av lovlige ordninger for nedlasting av musikk. Ifølge Wall Street Journal viser tall fra Nielsen SoundScan at omsetningen i platebransjen økte kraftig fra september, og at omsetningen i 2003 ligger marginalt under den man hadde i 2002.

Ifølge Reuters er nye Napster og Apple iTunes de mest populære ordningene for lovlig nedlasting av musikk.

Gjennom RIAA (Recording Industry Association of America) har platebransjen saksøkt 400 brukere for ulovlig nedlasting av musikk, med erstatningskrav opptil 150.000 dollar. Rundt halvparten av sakene skal være forlikt med erstatninger på 5000 dollar eller mindre.

Til toppen