Halvert overskudd i Dell

Tankevekkende, gitt selskapets uttrykte fokus på lønnsomhet framfor markedsandel.

Halvert overskudd i Dell

Tankevekkende, gitt selskapets uttrykte fokus på lønnsomhet framfor markedsandel.

For en måned siden meldte analyseselskapene Gartner og IDC at Dell fikk redusert sin andel av det globale pc-markedet i tredje kvartal, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Ifølge Gartner var tilbakegangen ett prosentpoeng, fra 13,8 prosent markedsandel til 12,8.

Dell forklarte at de er i en fase hvor de er nødt til å rette fokuset mot lønnsomhet framfor volum og markedsandeler.

Tallene som ble offentliggjort i går for tredje kvartal (tre måneder fram til 30. oktober) viser at lønnsomheten faller enda raskere enn omsetningen.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor faller omsetningen med 15 prosent til 12,9 milliarder dollar. Nettoresultatet er redusert med 54 prosent, til 337 millioner dollar.

Tallene omfatter ikke Perot Systems: Kjøpet ble fullført i begynnelsen av november, og det nye datterselskapet dukker først opp i Dell-regnskapene i inneværende kvartal.

Dell oppgir omsetning per forretningsenhet. Disse er definert i forhold til målgruppe. Det er fire målgrupper: storbedrifter, små og mellomstore bedrifter, offentlig virksomhet og forbrukere. Alle opplevde nedgang. Nedgangen er størst innen storbedrifter, minst innen offentlig virksomhet.

  • Storbedrifter: Ned 23 prosent til 3,4 milliarder dollar
  • Små og mellomstore bedrifter: Ned 19 prosent til 3,0 milliarder dollar
  • Offentlig virksomhet: Ned 7 prosent til 3,7 milliarder dollar
  • Forbrukere: ned 10 prosent til 2,8 milliarder dollar.

Dell vedtok i 2007, etter at Michael Dell overtok som toppsjef, et program for kostnadskutt som skulle redusere de årlige utgiftene med 4 milliarder dollar innen utgangen av regnskapsåret 2010-2011, som utløper 31. januar 2011. Selskapet opplyser at kuttene som er gjennomført hittil, beløper seg til 1,6 milliarder dollar. De har altså fem kvartaler igjen for å gjennomføre hoveddelen av kuttene.

Dell-tallene står i kontrast til det andre IT-giganter nylig har levert. De siste regnskapene til HP, Cisco, Intel, IBM og Microsoft er alle forholdsvis positiv lesning.

I amerikansk finanspresse, peker analytikere på at mens pc-markedet ser ut til å ta seg opp, er det vanskelig å se noen tilsvarende bedring hos Dell. De understreker imidlertid at det globale økonomiske tilbakefallet gjør det bortimot umulig å gjennomføre en korrekt vurdering av den faktiske situasjonen i Dell.

Selskapet er i sterkere grad enn konkurrentene knyttet til bedriftsmarkedet. De positive tegnene i det globale pc-markedet er begrenset til forbrukermarkedet. Bedriftsmarkedet ligger etter, men man venter at det også vil ta seg opp. Blant dem som åpner for at Dell kan være i posisjon til å dra spesiell fordel av et slikt oppsving, er analytiker Toni Sacconaghi i Sanford C. Bernstein, i uttalelser til New York Times.

    Les også:

Til toppen