Halvparten av dere bruker samme nettleser

I alle fall på pc-en.

Halvparten av dere bruker samme nettleser
Google Chrome er den suverent mest brukte pc-nettleseren blant digi.no-leserne. Bilde:

Mange av digi.nos lesere har en bakgrunn som gjør at de kan ta selvstendige teknologivalg. Dette gjør at vårt publikum på ingen måte er representative for den norske befolkningen når det gjelder bruk av operativsystemer, nettlesere og mobile enheter. Vi mener likevel at tallene er interessante. Det følgende er basert på besøkstall (unike sesjoner) i november.

PC-operativsystemer

Til tross for at mange primært bruker mobile enheter når de konsumerer innhold på nettet, skjer nesten 7 av 10 besøk på digi.no med pc. Dette er en betydelig høyere andel enn hos mange andre nettsteder. Tall fra TNS Gallup, hentet fra mer enn 160 norske nettsteder i alle størrelser, viser at mer enn halvparten av besøkene ellers gjøres med mobile enheter.

76,0 prosent av pc-brukerne benyttet en versjon av Windows. 18,3 prosent benyttet en Mac, altså OS X, mens 5,4 prosent benyttet Linux. Chrome OS ble benyttet under 0,2 prosent besøkene med pc.

Vi har valgt å legge Chrome OS i denne seksjonen. Om det egentlig hører hjemme her, kan diskuteres.

Windows-versjoner

Windows 7 er fortsatt det klart mest brukte pc-operativsystemet. 61,1 prosent av Window-brukerne benyttet dette i november. 35,8 prosent benyttet Windows 8.x – omtrent 90 prosent av disse benytter Windows 8.1. Windows XP ble benyttet under 1,1 prosent av besøkene, mens 1,0 prosent benyttet Windows Vista – omtrent det samme antallet som benyttet enda eldre Windows-utgaver.

Nettlesere på pc-en

Google Chrome er den klart mest brukte nettleseren blant digi.no-leserne. Den ble benyttet under 45 prosent av besøkene. Internet Explorer følger på andre plass med 21,5 prosent, mens Firefox ble benyttet av 18,6 prosent. 10,5 prosent benyttet Safari, mens 4,5 prosent benyttet Opera.

Nettleserversjoner

Både Chrome og Firefox har blitt oppdatert opptil flere ganger i løpet av november, så det er ganske mange ulike delversjoner som har har vært i bruk. Men det er klart at selv om nettleserne i utgangspunktet skal oppdateres automatisk, så det fortsatt ganske mange som benytter utgaver som ble utdatert lenge før november startet. Noen veldig få bruker dessuten versjoner som både er ett og to år gamle. Disse inneholder mengder av sårbarheter.

Safari kom i versjon 8 i midten av oktober. Denne versjonen ble benyttet av 67,4 prosent av Safari-brukerne i november. I den siste uken av november hadde andelen vokst til 69,7 prosent.

I november hadde digi.no 16 besøk med Internet Exlorer 6, noe som i praksis betyr at denne versjonen er tatt ut av bruk blant våre lesere. Ifølge TNS Gallup brukes IE6 under 0,26 prosent av besøkene på norske nettsteder generelt.

Alle nyere versjoner av Internet Explorer er mye hyppigere brukt blant digi.no-leserne. 67,7 prosent benyttet IE11, 14,1 prosent benyttet IE10, 13,0 prosent benyttet IE9, 4,2 prosent benyttet IE8 og 1,0 prosent benyttet IE7.

Opera er litt interessant, fordi det er ganske mange som ikke har gått over til den nye, Blink- og Chromium-baserte utgaven. I stedet bruker de Opera 12. Dette gjelder nesten 30 prosent av Opera-brukerne.

Nettbrett

Selv om det lenge har blitt solgt flere Android-baserte nettbrett per kvartal enn iOS-baserte nettbrett, er det lite som tyder på at dette gjelder i Norge. 80,8 prosent av nettbrettbesøkene på digi.no november ble gjort med en iPad, mens andelen til Android-baserte brett var på 15,2 prosent. 4,0 prosent benyttet et Windows-basert nettbrett.

Smartmobiler

iOS-ledelsen er på ingen måte like suveren på smartmobil som på nettbrett. Men det er stadig en ledelse. 46,8 prosent av smartmobilbesøkene skjedde med en iPhone, 44,0 prosent skjedde med en Android-mobil, mens 9,2 prosent benyttet Windows Phone.

Windows Phone-andelen er ekstremt mye høyere hos oss enn hos TNS Gallup, hvor bare 1,4 prosent av smartmobil-besøkene ble gjort med en Windows Phone-basert enhet.

Tabellen nedenfor viser de mobile enhetene som hyppigst har blitt registrert hos oss i november. Noen enheter er oppgitt med litt forskjellige navn, andre har av ulike årsaker ikke blitt kjent igjen. Tall for de ulike utgavene av iPhone og iPad er ikke tilgjengelige.

De mest benyttede, mobile enhetene ved besøk på digi.no i november 2014. Tallene er hentet fra Google Analytics. Ta
De mest benyttede, mobile enhetene ved besøk på digi.no i november 2014. Tallene er hentet fra Google Analytics. Ta Bilde: digi.no

Det må understrekes at tallene som er gjengitt i denne saken kan være påvirket av mange ulike feilkilder.

    Les også:

Les mer om: