Halvparten av gevinsten forsvinner

Et ras av nye teknologier, ofte snikinnført, vil ruinere effektiviteten hvis ledelsen ikke styrer hardt, påpeker Gartner.

Et ras av nye teknologier, ofte snikinnført, vil ruinere effektiviteten hvis ledelsen ikke styrer hardt, påpeker Gartner.

Informasjonsflommen er et faktum og sammen med alt for mange kanaler, truer den nå effektiviteten i bedriftene hvis man ikke tar kontroll.

I en ny analyse spår Gartner at halvparten av effekten fra nye IT-investeringer vil være bortkastet de neste fire årene fordi bedrifter ikke klarer å styre opplæringen og ikke minst velge vekk teknologier.

Gartner påpeker at IT er blitt det sentrale instrumentet i næringslivet, men det er tre faktorer som bremser effektiviteten av IT-investeringer:

Den viktigste er de ansattes begrensninger i å absorbere ny teknologi. IT lar oss skape informasjon i stadig raskere tempo, men ikke konsumere og bruke den. Volumet av informasjonen som ble skapt i verden økte med 30 prosent hvert år mellom 1999 og 2002, mener University of California at Berkeley.

Den andre er bedriftenes evne til velge og å implementere nye teknikk, noe som kompliseres av hjemmekontor og mobil løsninger. Den tredje er mer kulturell og gå på ledelsens evne til å åpen opp bedriften i en verden som blir stadig mer kundeorientert og direktekoblet verden.

Å få kontroll på bruken og innholdet blir kritisk. I 2010, vil 70 prosent av befolkningen bruke 10 ganger mer tid på elektronisk kommunikasjon enn på fysiske møter, spår Gartner. Da må disse kanalene fungere og understøtte jobben, ikke ha tatt overhånd.

Analyseselskaper påpeker at bedriftene lett kan miste kontroll fordi så mange er blitt avanserte IT-brukere hjemme. Folk venner seg til programvare og muligheter som nettbank og instant messaging hjemme. De ansattes krav til hvordan IT-systemene skal fungere og friheten de ønsker seg øker derfor dramatisk. Å få et nei til tilgang eller muligheten til selvbetjening vil skape frustrasjon.

Gartner deler ut flere råd for bedrifter: Det første er å ta kontroll på situasjonen og velge aktivt hvilke kommunikasjonskanaler bedriften skal støtte og hvilke man skal satse på bruke. Kanskje man ikke trenger instant messaging og vil beholde epost som hovedplattform. En annen mulig tidstyv og utforderer er mobilen alle ansatte har med seg. I tillegg til SMS kommer instant messaging også til denne plattformen.

De ansatte må også læres og tillattes å prioritere å kunne koble seg fra kommunikasjonskanaler i kortere eller lengre perioder.

At man deler ut bærbare maskiner og kobler opp hjemmemaskiner til nettverket øker behovet for systemenes design, kontroll og ikke minst opplæring. For når den ansatte møter problemer, kan de ofte ikke hjelpes fysisk.

Gartner råder også bedrifter til å tenke på forskjellige generasjoner ansatte. Har man mange eldre ansatte i staben, vil dette måtte påvirke tempo på innføring av nye teknologi.

Til toppen