– Halvparten gir blaffen

Uro for overvåking endrer ikke nettvaner

– Halvparten gir blaffen
Ferske tall fra Datatilsynet viser at vi er mer opptatt av personvern - men halvparten av oss har ikke endret adferd siden Snowden-avsløringene. Bilde: Per Ervland

Oslo (NTB-Solveig Joten Svensen): Drøyt halvparten av oss gir i praksis blaffen i overvåking på nett og oppfører oss som før, tross Snowden-avsløringene, viser en ny undersøkelse bestilt av Datatilsynet.

I undersøkelsen svarer seks av ti at overvåkingssaken som ble rullet opp i fjor, ikke har påvirket deres handlinger på nett, til tross for at over 80 prosent mener at overvåkingen enten er enten uakseptabel eller bekymringsverdig.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco og omfatter 1.500 deltakere i alderen fra 15 år og oppover. Den blir presentert sammen med en rapport som Datatilsynet har utarbeidet i samarbeid med Teknologirådet i forbindelse med den internasjonale personverndagen tirsdag.

Personvern viktigere
Interessen for personvern har imidlertid økt, skal vi tro deltakerne i undersøkelsen. Nærmere halvparten av de spurte sier at de er blitt mer opptatt av personvern enn tidligere, mens nesten like mange oppgir at interessen er den samme som før.

Dette skyldes trolig både at vi selv deler mer på nett gjennom sosiale medier og den offentlige oppmerksomheten om Snowden-avsløringene og datalagringsdirektivet, påpeker Datatilsynet.

Likevel svarer 45 prosent at selv om all elektronisk kommunikasjon og aktivitet på nett ble overvåket, ville de ha fortsatt som før. Samtidig sier nesten tre av ti at de ville vært mer forsiktig med hva de søkte etter på nett dersom en slik massiv myndighetsovervåking fant sted.

Selvsensur
Undersøkelsen viser også at en vesentlig andel vanlige nordmenn i dagens situasjon sensurerer seg selv på internett i frykt for hvordan opplysningene kan bli brukt senere. En av fire oppgir å ha unnlatt å skrive under på et opprop fordi de er usikker på hvordan opplysningene kan bli brukt senere, mens 16 prosent har latt være å gjøre et søk på nett med samme begrunnelse.

Dersom utviklingen innebærer et tap av tillit til internett som arena for meningsutveksling, kan det gi grunn til bekymring for for ytringsfriheten og demokratiet, mener Datatilsynet.

Vil ikke betale
Skal man tro funnene i undersøkelsen, ser det ut til at nordmenn foretrekker å betale for nettjenester med egne personopplysninger fremfor med penger.

Nærmere 80 prosent svarer at de ikke ville ha betalt 100 kroner i måneden for å unngå at nettsamfunnet de bruker kartlegger og analyserer deres personopplysninger. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: