Han leder Norges største kompetansetreff

Javazone-sjef Andreas Røe leverer 200.000 kurstimer på to dager, på frivillig basis.

Han leder Norges største kompetansetreff

Javazone-sjef Andreas Røe leverer 200.000 kurstimer på to dager, på frivillig basis.

Med sine 2300 deltakere og to dager med til sammen 90 seminarer, er Javazone blitt Norges største kompetansetreff. Arrangementet organiseres på frivillig basis av Javabin – Norges brukergruppe for Java – med ildsjel Andreas Røe i spissen. Første dag for Javazone 2008 er onsdag 17. september, og stedet er Oslo Spektrum.

– Det er ikke et mål for oss å bli størst, sier Røe til digi.no dagen før Javazone 2008 braker løs. – Men 2300 deltakere og 45 partnere er flere enn i fjor, og gjenspeiler hvor hett Java er i markedet.

For de største konsulentbedriftene er Javazone en investering i fag og opplæring. Accenture og Bouvet sender for eksempel 100 eksperter hver for å benytte seg av denne anledningen til å få grundige innføring i matnyttige nyheter og erfaringer.

Javazone er uten plenumssamlinger og «keynote»-innledninger.

– Foredragsholderne, også de fra utlandet, foreslår seg selv, og vi tilbyr verken honorar eller å dekke utgiftene deres. Det er svært populært å markere seg som foredragsholder på Javazone. I år fikk vi dobbelt så mange forslag som vi var i stand til å tilfredsstille. Det er også verdt å merke seg at det norske miljøet hevder seg i stadig større grad: Av over 120 foredragsholdere er det under femti utlendinger.

I tillegg til de organiserte seansene, rigges det opp et stort areal med mange tavler som grupper kan samle seg rundt.

– Det er for å la foredragsholdere og deltakere samles i etterkant for faglige diskusjoner.

Java-plattformen er i rivende utvikling: Den bærer nå også en rekke andre verktøy i tillegg til standard Java.

– Dynamiske språk blir et populært tema i år. I tillegg til det modelldrevne Qi4j [uttales slik en engelsktalende ville sagt «chi for jay»] er også programmeringsspråk som Ruby og Groovy gjenstand for egne seanser.

Hjemmesiden til Groovy beskriver det – i moteriktig ordelag – som et «smidig dynamisk språk for Java-plattformen» («agile dynamic language»).

– Java-alternativene som kjører på Java virtuelle maskiner, oppfattes ikke alltid som udelt positive. De gjenspeiler behov som dukket opp for rundt tre år siden, der mange ønsket et bredere nedslagsfelt, blant annet for å få enklere verktøy enn Java for å lage små og kjappe programmer raskt. Andre stiller seg skeptisk til denne utviklingen, fordi det utvanner det unisone valget av Java, og kan tenkes å svekke drivkraften og satsingen innen utdanningssektoren. Dette vil nok diskuteres mye på Javazone.

Den store betydningen Javazone har fått som kompetansehevende tiltak, gjenspeiles også i en klar interesse fra myndighetenes side. Heidi Arnesen Austlid fra Friprogsenteret leder en egen seanse, Fri programvare – lønnsom innovasjon? – mens politisk rådgiver Jørund Leknes i Fornyingsdepartementet har et eget seminar, Programvare er politikk. Leknes har en faglig bakgrunn som appellerer til utviklere: Fire ganger har han havnet blant de ti beste i NM i programmering.

    Les også:

Til toppen