JUSS OG SAMFUNN

Han skal lose Kunnskapsbasen i havn

Det videre arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase legges nå under eNorge-planen, under statssekretær Oluf Ulseths ledelse.

Therese Werenskiold
19. des. 2001 - 09:45

Utdanningsminister Kristin Clemet inviterte tirsdag til et bredt møte der videreføringen av arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase skulle diskuteres. Møtet ble avholdt for å diskutere de mulighetene som finnes når det gjelder oppbygging og drift av en nasjonal kunnskapsbase.

Clemet sa at "debatten nå har blitt litt mer nyansert", og hun understreket at disse spørsmålene er vanskelige å ta stilling til. Det videre arbeidet med en nasjonal kunnskapsbase legges derfor nå under eNorge-planen, der statssekretær Oluf Ulseth har et viktig ansvar.

- Vi ser Kunnskapsbasen som en del av satsingen på elektronisk innhold, og elektronisk innhold vil være et område som regjeringen på tvers av de ulike departementene vil gå inn i. Videreføringen av kunnskapsbasen vil være definert som ett av disse områdene, forteller Ulseth til digi.no.

Som leder for den videre koordineringen av kunnskapsbasen, sier Ulseth at de nå jobber med hvilke formater som skal benyttes. En annen oppgave som er naturlig for staten å ta, er ifølge Ulseth å sikre kildene - å påse at det som publiseres under "offentlige rammer" på nettet er sikret ved hjelp av en slags e-signatur.

Men om en slik kunnskapsbase skal være gratis for alle, er det for tidlig å si noe om, mener Ulseth.

- Det er altfor tidlig å konkludere med hvordan det skal se ut. Dersom det skal være fullfinansiert av staten er det naturlig at det også er veldig tilgjengelig. Men dersom kunnskapsbasen etableres med bidrag fra staten er det naturlig å se på andre modeller.

Noe tidspunkt for når kunnskapsbasen eventuelt vil være klar er foreløpig ikke satt.

- Vi skal se på det videre arbeidet i forbindelse med den neste eNorge-planen som kommer til våren. Debatten fortsetter, og det er mange aktører som har prosjekter på gang. Anbudskonkurransen er lagt ned, og vi kommer ikke til å gjenåpne noe som likner. Et samarbeid mellom ulike kommersielle aktører kan gjennomføres hvis de ser det som formålstjenlig.

Det var en av Kristin Clemets første oppgaver som statsråd for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet å ta stilling til anbudskonkurransen som den forrige regjeringen utlyste, for aktører som ønsket å stå bak en nasjonal kunnskapsbase.

Clemet forkastet imidlertid samtlige anbud fordi det ville bli for dyrt, og av frykt for at staten etter en tid ikke ville sitte igjen med noe av verdi, men i stedet et ansvar for videre drift, utvikling og vedlikehold av en slik kunnskapsbase.


Det er nå KUF, Nærings- og handelsdepartementet og Kulturdepartementet som i hovedsak samarbeider videre.


Clemet mener anbudskonkurransen har vist at de må ha en bredere tilnærming til dette spørsmålet.

Under gårsdagens møte i Oslo nevnte hun også de innholdssatsingene som staten og departementene allerede har utviklet, slik som Kulturnett, Skolenett og Biblioteknett. Flere av disse er under kraftig ombygging. Hun vil også se dette i sammenheng med videre utvikling av digitale læremidler, der vi vil se en kraftig satsing fremover - ikke minst i tilknyting til videregående opplæring.

- Utfordringen fremover blir å finne frem til gode løsninger som er organisert slik at det er lett å finne frem. Løsningene vil kunne innebære både offentlige og private satsinger, og et samarbeid mellom private og offentlige aktører. Vi vil se både gratistjenester og betalingstjenester, sier Clemet. Hun mener også staten må se på hvordan informasjonen kan sikres.

Målet er kvalitetssikret informasjon for flest mulig, organisert slik at det er lett å finne frem i, og gir mening å benytte.

Uansett: Clemet utelukker ikke at regjeringen vil bruke penger på en nasjonal kunnskapsbase.

- Men vi må vite hva vi gjør. Det må være riktig, kostnadseffektivt, og vi må avklare statens rolle, sier hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.