Håndholdte PC-er skyter fart i 2003

Dataquest har kikket i glasskula: Salget av håndholdte PC-er vil øke med 18 prosent i år. Men til neste år, da.....

Dataquest har kikket i glasskula: Salget av håndholdte PC-er vil øke med 18 prosent i år. Men til neste år, da.....

Ifølge analysebyrået Dataquest vil omsetningen av håndtholdte PC-er øke med 18 prosent i år, det vil si på nivå med fjorårets vekst. Går det som Dataquest-analytikerne spår, vil det bli solgt bortimot 15,5 millioner lommestore mini-PC-er fra aktører som Palm, HP, Compaq, Nokia og Handspring inneværende år, mot 13 millioner i fjor.

I motsetning til den tradisjonelle PC-sektoren, er det konsumentmarkedet som tar unna størsteparten av de håndtholdte datamaskinene. Omtrent tre fjerdedeler av såkalte PDA-er, eller personlige digitale assistenter, selges direkte til sluttbruker, mens resten omsettes i bedriftsmarkedet.

Svært mange forbrukere, som er interesserte i PDA-er, har allerede gått til anskaffelse av en, og det er relativt sett en lav utskiftingstakt. Produsentene lider nær sagt under at de tidligere har laget så gode produkter at PDA-brukere flest synes å være fornøyde med det de har. Det er i hvert fall Dataquests delforklaring til at ikke PDA-salget vokser raskere enn det gjør.

I 2000 mer enn doblet PDA-salget seg i forhold til året før, men en sterkt medvirkende årsak til den sterke veksten var at USAs økonomi da var på vei opp til sin foreløpige toppnotering, og etterspørselen etter forbrukerelektronikk fulgte etter.

Man kan tidligst vente seg en ny markant salgsøkning i PDA-markedet i 2003, sier Dataquest og viser til at man da vil etterspørre raskere terminaler med større skjermer, bedre oppløsning og farger fordi mobilnettene vil være skalert for det multimediale innholdet som forhåpentligvis også vil være til stede.

Da vil også bedriftsmarkedet ta unna en større del av PDA-ene som selges, tror Dataquest som anslår at omsetningen målt i kroner og øre vil passere 40 milliarder i år, mot 33,3 milliarder i 2001.

Til toppen