Handlingslammet foran millennium-skiftet

Stadig flere norske bedrifter innser at de har et år 2000-problem, men det er få som gjør noe med det. Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse Norsk Gallup har gjort for Aksjon 2000, som er et prosjekt under Nærings- og handelsdepartementet.

Stadig flere norske bedrifter innser at de har et år 2000-problem, men det er få som gjør noe med det. Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse Norsk Gallup har gjort for Aksjon 2000, som er et prosjekt under Nærings- og handelsdepartementet.

Dette er den fjerde undersøkelsen Gallup har gjennomført for Aksjon 2000, som vil følge utviklingen i år 2000-forberedelsene i Norge, først og fremst blant kommuner og små og mellomstore bedrifter.

Alle norske kommuner synes nå å være kommet godt igang med arbeidet. Over 90 prosent har begynt å kartlegge problemene, og de øvrige har planlagt kartlegging.

I bedriftslivet har det gått tregere. I de tidligere undersøkelsene svarte omkring halvparten av bedriftene at år 2000-problemet ikke var relevant for dem, men i den siste undersøkelsen er tallet sunket til 36 prosent.

Stadig flere bedrifter oppdager med andre ord at de har et år 2000-problem, men få gjør noe med det. De som tar problemet på alvor oppdager viktige feil som må rettes opp før utgangen av året.

Det er fortsatt få kommuner som har gjennomført tester av utstyr og systemer, men blant dem som har gjort det, finner 44 prosent driftskritiske systemer som ikke ville fungere ved det kommende årsskifte. Også bedriftene som har gjennomført tester finner denne typen feil. Her er tallet 32 prosent.

Til toppen