Hands kjøper seg opp i Sverige

Norske Hands kjøper mer konsulenter i Sverige og Finland. Selskapet kjøper 130 personer for 45 millioner kroner.

Norske Hands som tidligere var en del av Merkantildata kjøper konsulentvirksomheten til svenske KnowIt. Overtakelsen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med 1. november 2000.

Det svenske selskapet har i dag konsulenter organisert i flere forskjellige datterselskaper i både Sverige og Finland.

Til sammen overtar nordmennene 130 konsulenter innen ERM (Enterprise Resource Management), og øker dermed staben sin fra dagens nivå på 500 ansatte til totalt 630.

Virksomheten til KnowIt har fokusert på rådgivning, implementering og kundestøtte av forretningssystemene Jeeves og Damgaard Axapta.

Hands overtar også en kundebase på 500 i SMB- segmentet fordelt i Sverige og Finland, og blir med det et av de største selskapene i dette markedet i Sverige, heter det i meldingen fra selskapet. Med oppkjøpet får Hands for første gang også et fotfeste i Finland.

Hands har akseptert å betale til sammen 45 millioner svenske kroner for hele virksomheten, men der bare 27 millioner blir som oppgjør for aksjene i selskapet. De siste 18 millionene er overtakelse av gjeld.

Den svenske konsulentvirksomheten i KnowIt omsatte i fjor for omlag 130 millioner svenske kroner, med et resultat nær null.

Til toppen