Hands reddet fra konkurs

Styreformann Riulf Rustad har med en rettet emisjon reddet Hands fra konkurs.

Styreformann Riulf Rustad har med en rettet emisjon reddet Hands fra konkurs.

Hands ser ut til være reddet fra konkursen som truet selskapet etter at Ementor i forrige uke begjærte Hands konkurs. Ementor har som eneste kreditor ikke godtatt Hands tilbud om gjeldssanering.

Hands-styreformann Riulf Rustad sier at Ementor er invitert til forhandlinger mandag. I disse forhandlingene forventer Rustad at det tidligere morselskapet vil ettergi og gi utsettelse på kravet på 14 millioner kroner.

- De er invitert i dag til forhandlinger. De andre kreditorene har gitt på både lengde og beløp, sier Rustad

Emisjonen ble gjennomført fredag 12. desember. Totalt ble det hentet 35 millioner i en rettet emisjon i Hands på kurs 0,50 kroner gjennom Enskilda Securities ASA som tilrettelegger.

Det vil bli gjennomført en tegningsrettsemisjon til samme kurs for de aksjonærene i Hands som ikke fikk anledning til å delta i emisjonen på 35 millioner kroner. Tegningsrettsemisjonen blir på opp til 10 millioner kroner og er garantert fulltegnet av et garantikonsortium.

Hvem er det som har tegnet seg i emisjonen?

- Det har jeg ikke anledning til å si noe om nå, sier Rustad til iMarkedet.

Det er samtidig inngått avtaler om utsettelse og delvis ettergivelse av eksisterende gjeld med de største kreditorene med unntak av altså Ementor.

Før helgen ble det meldt om at Ementor hadde tatt ut en konkursbegjæring mot IT-konsulenthuset Hands. Det merkelig i situasjonen er at Hands tidligere var en del av Ementor, som da het Merkantildata. Lånet som nå har forfalt til betaling ble i sin tid lagt inn i Hands for at dette selskapet skulle få en god kapitalbase ved oppstarten. Konkursbehandlingen av Ementors krav mot Hands vil skje 7. januar, hvis ikke de to selskapene klarer å bli enige i møtet mandag.

Til toppen