Hands slanker i Sverige og kanskje i Norge

Hands (tidligere Merkantildata Applikasjon) må slanke sin svenske stab og vurderer å gjøre det samme i Norge.

Programvare-selskapet Hands melder som så mange andre om fallende omsetning i Sverige. Selskapet må si opp 45 ansatte på den andre siden av kjølen. Men det kan komme til oppsigelser i Norge også.

"Markedet i Norge viser tilfredstillende aktivitet, men bærer preg av usikkerhet, hvilket medfører at beslutninger om oppstart av prosjekter skyves ut i tid for deler av virksomheten til Hands Norge. Hands vurderer løpende utviklingen og vil gjennomføre nødvendige permitteringer i Norge innen de forretningsområder som ikke har tilstrekkelig aktivitet," melder selskapet.

Som konsekvens av ovenstående forventer Hands konsernet et resultat for 3. kvartal på rundt null. Men i fjerde kvartal venter selskapet stort sette det samme som i fjor.

Nedbemanningen i Sverige vil bli tatt løpende over driften og vil over de neste to kvartalene belaste regnskapet med 4-5 millioner svenske kroner per kvartal. Utsiktene i Norge og Danmark fremover er positive.

Til toppen