Hands vil gripe hele Skandinavia

Applikasjonsselskapet Hands la seg noe på årene frem mot nyttår, nå spår ledelsen kraftig vekst og bedre marginer gjennom allerede annonserte oppkjøp.

Hands ASA fikk i 2000 en svak nedgang i resultatet før skatt. Resultatet endte på 47 millioner kroner, mot et tilsvarende resultat i 1999 på 48 millioner kroner. I 1999 var selskapet en del av virksomheten i Merkantildata.

Hands (HND)er et salgs- og konsulentselskap innen såkalte forretningskritiske applikasjoner rettet mot små og mellomstore bedrifter i Skandinavia. Selskapet har utviklet egne løsninger for en rekke bransjer. Selskapet har 630 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

Omsetningen i 2000 ble 441 millioner kroner, mot sammenlignbare 451 millioner kroner i 1999. Driftsresultatet endte på 42 millioner kroner, mot 43 millioner kroner i 1999.

Salg av Formula virksomheten samt tilbakeføring av pensjonsmidler i Sverige bidro med andre driftsinntekter på 19 millioner kroner på høsten i fjor. Dette innebærer at den operative virksomheten hadde et fall i omsetningen på 6,5 prosent til 423 millioner kroner.

Selskapet sier nå at de venter en organisk vekst på 20 prosent, og betydelig bedre marginer i første halvår 2001 enn i 2000. Samlet sett ser selskapet en vekst i omsetningen på 50 prosent i første halvår 2001 sammenlignet med første halvår 2000.

Dette innebærer at selskapet tar sikte mot en omsetning på nærmere 320 millioner i inneværende års første seks måneder. Driftsmarginen i første halvår 2000 var på tynne 2,5 prosent.

Selskapet har tidligere i år overtatt ERM-konsulentområdet fra svenske Know IT AB og melder i dag at de også har tatt over og System Partner International i Danmark og det mindre Nordjyske EDB Center også i Danmark.


Ledelsen sier at de for inneværende år venter en klar bedring i resultatet for de danske og svenske virksomhetene.

Til toppen