Handsfree gir ikke bedre trafikksikkerhet

Å snakke i mobiltelefonen mens du kjører bil er like farlig om du bruker handsfree-utstyr eller om du holder telefonen i neven, viser en ny svensk studie.

Å snakke i mobiltelefonen mens du kjører bil er like farlig om du bruker handsfree-utstyr eller om du holder telefonen i neven, viser en ny svensk studie.

Studien, som er gjennomført av Vägverket (SNRA) på oppdrag fra den svenske regjeringen, viser at ulykkesrisikoen slett ikke blir mindre om bilførere bruker handsfree-utstyr. I alt 48 mennesker ble testet i en bilsimulator - halvparten ble utstyrt med handsfree-sett mens den andre halvparten måtte kjøre mens de snakket i mobilen på vanlig måte.

Testpersonene i hver gruppe mottok ti telefonoppringninger i løpet av halvannen times simulert kjøring, men testresultatene viser nesten ingen forskjell i reaksjonstid mellom de ulike gruppene, skriver Reuters.

Norge innførte for noen år siden handsfree-påbud for de som vil snakke i telefon mens de kjører bil, det samme har en rekke EU-land gjort ut fra en argumentasjon om at det var fomlingen med telefonen som var trafikkfarlig. Den svenske undersøkelsen slår nå ihjel denne myten.

- Det er selve samtalen som er distraherende, ikke hva slags utstyr du bruker, sier SNRA-direktør Ingemar Skogo til Reuters.

Den nye svenske undersøkelsen underbygger en annen studie som nylig ble publisert i Psychological Science, der det konkluderes med at handsfree-teknologi ikke reduserer risikoen for trafikkulykker på grunn av mindre fomling med mobiltelefonen. Også her heter det at det er redusert oppmerksomhet mot trafikkbildet på grunn av at man konsentrerer seg om selve samtalen som gjør deg til en dårligere sjåfør.

Sverige har ikke innført noe forbud mot ordinær mobiltelefonbruk i bil. Vägverket vil på bakgrunn av den nye studien heller ikke anbefale at det innføres et slikt forbud. Svenske myndigheter vurderer imidlertid å endre loven slik at mobilbruk kan bli straffbart dersom det er en medvirkende årsak til en alvorlig trafikkulykke.

Til toppen