Hanekamp i journalistenes rekker

Lederkabalen i Norsk Journalistlag er snart klar. Den nye sjefen for journalistenes interesseorganisasjon inn i det nye tusenåret vil uansett komme fra den kommersielle delen av norsk medier.

Lederkabalen i Norsk Journalistlag er snart klar. Den nye sjefen for journalistenes interesseorganisasjon inn i det nye tusenåret vil uansett komme fra den kommersielle delen av norsk medier.

Ikke på mange år har ledervalget i Norsk Journalistlag (NJ) vært forbundet med såpass stor spenning. Det er begrenset hvor spennende det er å velge leder når det kun er én kandidat.

Sven Arne Buggeland, journalisten i VG og lederkandidat i Norsk Journalistlag i 1999.
Sven Arne Buggeland.

De to kandidatene Olav Njaastad fra TV2 og Svein Arne Buggeland fra VG har kjempet om journalistenes gunst i Sandfjord.

Men i år har denne tradisjonen blitt brutt, og delegatene på landsmøtet i NJ har vært vitne til en helt ny trend. Valgkamp i ekte amerikansk stil hvor Buggeland både forarget og imponerte med å sende ut et hefte om seg selv i glossy papir og fargebilde i helfigur. Heftet ble sendt ut til alle delegater i forkant av landsmøtet.

Njaastad ville ikke være verre, og kvitterte med et lignende hefte på landsmøtet.

Lederkandidatene har i liten grad markert meningsavvik i de store politiske sakene. Delegatene på landsmøtet har heller etterlyst differanser og avvikende meninger mellom de to.

I et "revolverintervju" av NRKs Geir Helljesen onsdag ble det forsøkt å få kandidatene trekke fram ulikheter eller uenigheter mellom dem. Uten synlig hell.

En meningsmåling foretatt av Journalisten og offentliggjort i løpet av landsmøtet viste at stemningen dagen før valget ga Njaastad et lite forsprang til Buggeland. Men så mange som en tredel av delegatene hadde ennå ikke bestemt seg for hva de skulle stemme.

Nytt av dette landsmøtet er at nestleder skal sitte på heltid i tillegg til leder. De to nestlederkandidatene Ann-Magrit Austenå fra Dagbladet og Kari Amble fra NRK Hordaland har blitt en viktig brikke i diskusjonen om hvordan lederkabalen skal bli.

Geografisk tilhørighet har i denne sammenheng et argument – spesielt fra distriktene. Det er derfor forventet at Amble vil få mange stemmer fra distriktsrepresentantene, da både de to lederkandidatene og den andre nestlederkandidaten kommer fra Oslo Journalistklubb.

Norsk Journalistlag avholder landsmøte annethvert år, og det velges da leder og nestleder for to år av gangen. Siste leder har vært Diis Bøhn ledet organisasjonen med Nordlys-journalisten Asbjørn Jaklin som nestleder.

Til toppen