Hannemyr kjemper mot informasjonsflommen

Gisle Hannemyr, en av gründerne i Oslonett som senere ble til Scandinavia Online, jobber nå med å forske på problemer omkring informasjonsoverbelastning.

Gisle Hannemyr jobber nå som forsker ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Forskningsområdet er problemer omkring informasjonsoverbelastning.

Informasjonsmengden overgår det folk klarer å absorbere, og de fleste får for mye relevant informasjon. Dette er et treårs-prosjekt, og Hannemyr har nå holdt på i omtrent ett år.

Han har kartlagt, og kartlegger fremdeles, og har kommet frem til at dette er et reelt problem. Det gjelder nå å finne bedre måter å organisere informasjonen på. Blant annet ved å visualisere eller fremstille grafisk informasjon. Det skal hjelpe, mener Hannemyr.

- Problemet nå er at folk må forholde seg til så mye informasjon at de ikke får tid til å gjøre den egentlige jobben sin. Det medfører stress. Man kan ikke forholde seg til alt.

Hannemyr beskriver dette blant annet gjennom "lederproblemet". Før i tiden skulle ledere fatte vettuge beslutninger på basis av lite og ofte mangelfull informasjon. Nå har lederne altfor mye relevant informasjon tilgjengelig, og de bør ha absorbert alt sammen før de fatter beslutninger. Det er ofte ikke mulig. Likevel forventes de å fatte riktige beslutninger på basis av all denne tilgjengelige informasjonen.

Et eksempel fra Meteorologisk institutt viser at de gangene meteorologene får en informasjonsmengde som overskrider en viss grense, blir varslene mindre presise.

Informasjonen Hannemyr forsker på er den som befinner seg inni datamaskiner. Web, e-post og personlige notater. Informasjonsuniverset på egen datamaskin. Det er visstnok lettere å navigere i tid enn å navigere i sted; man kan lettere huske når man har lest noe, enn hvor man leste det.

For Hannemyrs forskning er de vitenskapelige aspektene de viktigste. Det kan føre til bedre forståelse for problemet knyttet til informasjonsoverbelastning. Det kan også være praktisk relevant, og det vil glede en forskers hjerte hvis det kommer resultater i form av for eksempel nye dataprogrammer som lettere kan organisere den enkeltes informasjonsunivers.

Hannemyr har en fortid innenfor næringslivet, og har ikke lagt den biten helt på hylla. Fremdeles bruker han tid på ulike styreverv. Han sitter blant annet i styret for Morell Software - en gründerbedrift han investerte pengene han tjente på salget av Oslonett til Schibsted. Hannemyr legger stolt til at Morell vant den gjeve prisen "Årets dataprodukt" arrangert av bladet PC World Norge, for et program som hjelper folk å holde oversikt over egen økonomi. For de interesserte kan det nevnes at programmet heter AlfaXS.

Han har også et styreverv i Schibsteds nettbokhandel Bokkilden. Dessuten samarbeider han med firmaet FAST Search and Transfer, som forøvrig vant digi.no-prisen forrige uke. FAST utvikler raske og differensierte søkemaskiner, og det er relevant for Hannemyrs forskning.

Til toppen