Håper oppkjøp kan få nytt liv i Office

Kjøpet av Notes-gründer Ray Ozzie og hans selskap Groove skal gjøre Office mer samarbeidsorientert.

Kjøpet av Notes-gründer Ray Ozzie og hans selskap Groove skal gjøre Office mer samarbeidsorientert.

I 1997 stiftet sjefsutvikleren bak Lotus Notes, Ray Ozzie, sitt eget selskap Groove Networks. Ideen var å lage programvare for å la folk etablere sikre toveis og flerveis forbindelser over Internett, for å dele filer, tegninger, øyeblikksmeldinger, snakke til hverandre, samarbeide om prosjekter og så videre.

Ozzie var oppfinneren av kjerneteknologien i Lotus Notes, nemlig «replikering», der data lagret flere steder synkroniseres og oppdateres i samsvar med bestemte regler. IBM skaffet seg denne teknologien da de kjøpte Lotus i 1995, men det hindret ikke Ozzie fra å lage nye løsninger mer tilpasset internettverden.

Grooves produkt ble lansert i oktober 2000 og vakte internasjonal oppsikt. Blant de mest interesserte var Microsoft som hadde samme forståelse som IBM for den strategiske betydningen av Ozzies tankegang.

I disse dager forbereder IBM en større presentasjon av sitt WorkPlace-konsept, der replikeringstanken er trukket så langt at den også gjelder lokalt installert programvare, slik at organisasjoner får for eksempel bærbare PC-er som er like enkle å administrere og drifte som tynne klienter, samtidig som brukerne opplever smidighet tilsvarende det man venter seg av bærbare maskiner, men med ekstra sikkerhet og færre heftelser på kjøpet.

    Les også:

Microsofts plan for videreutvikling av Office har i mange år dreiet seg om å få til bedre ordninger for samarbeid, inkludert enkle ordninger for fildelinger, sanntidskommunikasjon, felles nettsteder og så videre – alt som også kjennetegner Lotus' arbeid de siste årene.

I oktober 2001 investerte Microsoft 51 millioner dollar i Groove, og tok selskapets produkter i bruk internt. Ved lanseringen av Microsofts oppgraderte intranettplattform «Microsoft Solution for Intranets» (MSI) i november 2002 var Groove-teknologi en nøkkelbestanddel.

I dag kunngjør Microsoft at det tar skrittet fullt ut og kjøper hele Groove og alle selskapets 200 ansatte, for en ikke-oppgitt sum. Kjøpet skal fullføres i løpet av andre kvartal. Groove beholder sin lokalisering i delstaten Massachusetts på USAs østkyst. Ozzie skal rapportere direkte til Bill Gates. Han beholder sjefsstillingen i Groove, samtidig som han får fullmakt til å koordinere Grooves utviklingsarbeid med det som foregår i Microsofts «Information Worker» avdeling, der også Office-utviklerne hører hjemme.

Det bekreftes i pressemeldingen at hensikten med oppkjøpet er å styrke Microsofts evne til å møte behovene til «organisasjoner av alle størrelser som i stadig større utstrekning oppretter grenseløse prosjekter mellom ansatte, kunder, partnere, leverandører og andre». Groove skal utvide Microsofts produkter innen samarbeid med sanntids serverbaserte «peer to peer» løsninger. Ozzie vil få avgjørende innflytelse på utviklingen av Office, SharePoint og andre nøkkelprodukter.

Til toppen