Håper på kutt i formueskatten

Forhåndsbeskatning av opsjoner faller snart bort, uten at IT-bransjen jubler. IKT-Norge mener nemlig at skatt på papirformuer bør fjernes helt.

Forhåndsbeskatning av opsjoner faller snart bort, uten at IT-bransjen jubler. IKT-Norge mener nemlig at skatt på papirformuer bør fjernes helt.

Med det samme Arbeiderparti-regjeringen tiltro, ba sentrumspartiene, Høyre og FrP regjeringen om å fremme forslag om fjerning av erversskatt på opsjoner fra og med skatteåret 2000.

Arbeiderpartiet sier selv de vil støtte dette forslaget, men detaljene i regjeringens forslag er ikke klare før om noen uker.

Dermed har bransjen fått innvilget et av sine sterkeste ønsker, men mange hevder man bare er kommet et skritt på veien. For de nye reglene ville ikke
ha stoppet Opticom-gründer Hans Gude Gudesen fra å flytte til Belgia.

Gudesen har blitt selve eksempelet på hvordan den norske formuebeskatningen kan jage papir-millionærer utenlands.
Les:
Må selge 200.000 Opticom-aksjer for å betale skatt

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener formueskatten bør fjernes helt.

- Man må komme frem til en ordning der beskatningen ikke skal skje før gevinsten er realisert.

- En aksjepost kan tidobles eller rase fullstendig i løpet av kort tid. Det blir helt sinnsykt å betale skatt av papirpenger i form av aksjer i selskaper - spesielt i unge IT-selskaper hvor verdien er basert på fremtidig inntjening, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge til digi.no.

Forslaget om endringer i formueskatten støttes av Høyre og FrP. Sentrumspartiene har forståelse for det, og er villige til å drøfte mulige endringer.

- Det står og faller på Arbeiderpartiet. Heldigvis har vi en finansminister som ser ut til å være inneforstått med den nye økonomien, sier Syversen, som sikter til de signaler IKT-Norge har fått gjennom sine samtaler med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Organisasjonen er nå på utkikk etter flere tilsvarende eksempler som Gudesen for å kunne illustrere hvor vanskelig situasjonen er for gründere og aktive eiere i IT-selskaper.

Dette er "skattestraffene" bransjen slåss mot:

IKT-bransjen ønsker seg ideelt sett flere oppmykninger fordi de føler at dagens skatte- og avgiftssystem straffer ansatte og ledere hardt - før de faktisk har tjent noe på sine opsjoner.

Opsjoner er løfte om aksjer til en fast kurs. Dersom det går bra med selskapet, er det hyggelig å få kjøpe aksjer til den lave kursen. På denne måten skal opsjoner spore til lojalitet og innsats mot utsikter til en fremtidig fortjeneste.

Men den mulige fortjenesten skattes hardt og tidlig på følgende vis:
  • Overstiger verdien av fortjenesten på opsjonene 600.000 kroner, må du forhåndsskatte, selv om det ikke er sikkert at opsjonene vil gi gevinst. Det er denne regelen Stortinget nå er enig om å fjerne.
  • Fremdeles må du skatte når opsjonene blir aksjer. Dersom du ikke har mye penger fra før, betyr dette at du må selge en del av aksjene for å betale skatt, selv om du ikke vil og fortsatt jobber i bedriften. Mange i bransjen påpeker at skatten først burde komme når du selger aksjene, slik vanlige aksjeeiere og alle andre skatter.
  • I tillegg kjemper bransjen mot formueskatten, som også slår ut tungt for IT-gründere som sitter på store papirformuer. Det var skattekravet på Opticom-aksjene som fikk Gudesen til å flytte til Belgia.
Til toppen