Håper på skikkelig EU-debatt etter DVD-Jon-saken

Gisle Hannemyr er glad på vegne av DVD-Jon for frifinnelsen, men håper debatten bare såvidt har begynt når det gjelder forbrukerrettigheter i den digitale verden.

Gisle Hannemyr er glad på vegne av DVD-Jon for frifinnelsen, men håper debatten bare såvidt har begynt når det gjelder forbrukerrettigheter i den digitale verden.

DVD-Jon frifunnet:Både den frikjente, Jon Lech Johansen og IT-bransjen selv har uttrykt stor tilfredshet etter frifinnelsen i Oslo tingrett.

Den ble i dag feiret som en viktig seier for norske forbrukerrettigheter i en digital verden.
- Det virker som dommerne har gjort en svært grundig og helhetlig vurdering av saken, sa stipendiat ved Universitetet i Oslo, Gisle Hannemyr, etter at dommen var avsagt tirsdag formiddag.

Han la spesielt merke til at dommen slo fast at det ikke er funnet bevis for at DeCSS har blitt benyttet til noe ulovlig.

"Det er ikke ført bevis for at noen har brukt DeCSS på ulovlig ervervede DVD-filmer. Det vises til spesialetterforsker Willassens forklaring under hovedforhandlingen om at han ikke kjente til konkrete tilfeller der DeCSS var anvendt på ulovlig ervervede DVD-filmer. Johansen kan derfor ikke domfelles for fullbyrdet medvirkning." Dette slo dommerfullmektig Irene Sogn fast i domsavsigelsen i Oslo Tinghus tirsdag formiddag.

- Programmet DeCSS har vært tilgjengelig på nettet i tre år uten at aktoratet har lyktes med å finne bevis for at det er brukt til å produsere en eneste piratkopiert film, sa Hannemyr.

I etterkant av domsavsigelsen var Hannemyr og medlemmer av Elektronisk Forpost Norge (EFN) samlet til informasjonsmøte og debatt på Hotell Stefan rett overfor Oslo tinghus.

De fremmøtte fra foreningen var svært tilfreds med avgjørelsen, som frikjente DVD-Jon på alle tiltalepunkter, men advarte mot en ny trussel mot forbrukerne som skal inn i det norske lovverket, det såkalte Infosoc-direktivet, offisielt kalt EUCD, EUs kopieringsdirektiv.

Les mer om Infosoc her:


Opprinnelig skulle den norske lovtilpasningen vært presentert før jul, men den er forsinket, noe som fortsatt gjør det mulig for aktører å påvirke innholdet i teksten, som åpner for nasjonale tilpasninger.

Leder Thomas Gramstad i EFN mener DVD-Jon-saken viser at norsk lov per i dag fungerer godt nok, mens Hannemyr mener det er nødvendig å oppruste norsk lov før EU-lovverket implementeres for fullt i Norge.

- Frikjennelsen av Jon Johansen er en nyttig påminnelse om at loven er til for alle, både for forbrukere og industrien. Dessverre truer Infosoc med å vippe denne balansen i industriens favør på bekostning av forbrukerne, sa Hannemyr.

Han påpekte overfor NTB at dommen også er positiv for forbrukerne fordi den slår fast at forbrukerne har rettigheter i forhold til lovlig ervervede eksemplarer av DVD-plater.

Et av hovedpoengene i dommen var det at Jon Johansen hadde skaffet seg DVD-ene, inkludert filmen "the Matrix", på lovlig måte. Johansen hadde laget en CSS dekrypter som blant annet virket på filmen "The Matrix", noe han blant annet påsto at tidligere utviklede dekrypteringsprogram, som Drink or Dies "Speedripper", ikke gjorde.

Hadde filmen han skaffet seg vært piratkopiert, ville utfallet av rettssaken imidlertid blitt annerledes.

Hannemyr mente at man burde være varsomme med å forskuttere hva som kommer til å skje på film- og musikk- og programvarefronten når Norge innfører det nye EU-direktivet i henhold til EØS-avtalen.

- Uten å nevne navn, vil jeg si at enkelte mediekommentatorer bør være varsomme med å være for bombastiske i hva som blir realitetetene i forbindelse med Infosoc. Det er en kontroversiell lovgivning, og det finnes bred motstand mot den, også ute i Europa. Vi får vente på at den offentlige debatten kommer skikkelig i gang, sier Hannemyr.

Jon Bing har tidligere uttalt at DVD-Jon-saken handler om han har brutt straffelovens paragraf 145 ved å bryte en beskyttelse og at Norge vil innføre samme lovgivning som EU sånn at det blir et generelt forbud mot å bryte kopibeskyttelsedirektivet. En konklusjon har vært at Jon Johansen rimelig sikkert hadde blitt dømt hvis Infosoc-direktivet hadde vært på plass allerede i dag.

Les sak i digi.no her:

På spørsmål hva Hannemyr synes om Jon Bings uttalelser i saken, svarte IT-guruen at han også i fremtiden vil synse på områder han i utgangspunktet ikke er ekspert på.

- Jeg vil fortsette å uttale meg om jus så lenge Jon Bing uttaler seg om teknologi, sa Hannemyr med et glis.

Han mener film- og musikkindustrien, med sine mange krumspring som DVD-soner og kopisperre på CD, undervurderer den enkelte forbrukers gode hensikter.

- De fleste av forbrukerne er ærlig opptatt av å betale for disse produktene. Det er et fåtall, blant annet endel fjortiser med dårlig råd, som vil ta seg tid det plunder og heft det er å gå utenom slike produkthindre.

Til toppen