Håper Sun vil ha Newton

Newton er operativsystemet til Apples personlige kommunikator MessagePad og skolemaskinen eMate. Avdelingen går stadig med underskudd.

Newton er operativsystemet til Apples personlige kommunikator MessagePad og skolemaskinen eMate. Avdelingen går stadig med underskudd.

Avisa USA Today melder at Apple snakker med Sun Microsystems om en mulig overtakelse av Newton-avdelingen i Apple. eMate og MessagePad skal ha en tilfredsstillende omsetning, men ikke nok til at hele avdelingen kan gå med overskudd. De siste femten månedene skal tapene samlet sett nærme seg en milliard USD, og utgiftene til forskning og utvikling krever sitt.

Ifølge USA Today kan en løsning være at Sun overtar operativsystemet og MessagePad, mens Apple beholder eMate mot at Sun produserer den. Da vil Sun for eksempel kunne utvikle MessagePad til en mobil NC (network computer).

Avisa har ikke fått kommentarer fra partene, og skriver at det er usikkert hva slags beløp en eventuell avtale kan dreie seg om.

Til toppen