Håpet om julehandel kan ha felt LetsBuyIt.com

Penger blåst på markedsføring i julerushet kan ha fremskyndet krisen i LetsBuyIt.com. Ledelsen sitter i møte med bobestyrer for å unngå stenging.

Penger blåst på markedsføring i julerushet kan ha fremskyndet krisen i LetsBuyIt.com. Ledelsen sitter i møte med bobestyrer for å unngå stenging.

Tidligere i dag kunngjorde e-handelsselskapet LetsBuyIt.com N.V. at selskapet innfører umiddelbar betalingsstans og søker beskyttelse fra sine kreditorer under hollandske regler.

I klartekst betyr dette at alle utbetalinger stanses inntil selskapet og en av retten oppnevnt forvalter blir enige om den videre fremgangsmåten.

Selskapet hadde i årets første ni måneder et underskudd på nesten 94 millioner euro og sitter nå igjen med rundt 18 millioner euro i kassen etter massiv markedsføring i forbindelse med julehandelen, ifølge kilder Reuters har vært i kontakt med.

Selskapet fikk inn 62,3 millioner euro i en utsatt emisjon så sent som i juli i år. En av bankene som bisto med emisjonen trakk seg dengang fra samarbeidet.

I november uttalte ledelsen at man var på jakt etter investorer som kunne tilføre selskapet 80 millioner euro. Ifølge selskapets egne planer regnet de med å kunne gå i pluss i fjerde kvartal 2002. Nå står selskapet i akutt fare for stenge hele virksomheten.

- Vi er diskusjon med potensielle investorer men kan ikke påregne en snarlig løsning, sier pressetalsmann Stephen Cox til Reuters,

Betalingsutsettelsen og beskyttelsen fra kreditorene skal være et siste forsøk å kjøpe seg tid til å skaffe den nødvendige finansieringen for videre drift.

Til toppen