Håpet svinner for nytt, norsk 3G-nett

Telenor og Netcom skulle få en ny konkurrent, men da må Navarsete finne en vri.

Håpet svinner for nytt, norsk 3G-nett

Telenor og Netcom skulle få en ny konkurrent, men da må Navarsete finne en vri.

Svenske mobilkunder jublet da 3 etablerte seg i Sverige og åpnet det første 3G-nettet med sterkt reduserte priser. Men her i Norge har vi aldri fått et tre eller fjerde landsdekkende mobilnett som øke konkurransen og presse Telenor og Netcom på samme måte.

3, som egentlig heter Hi3G sikret seg en 3G-lisens i Norge, og har i mange år lovet å starte en utbygging, men nå nærmer fristen for ferdigstilling seg fort og det ser stadig mørkere ut for økt mobilkonkurranse i Norge.

Så langt har selskapet betalt over 160 millioner kroner til den norske stat gjennom kjøpet av 3G-lisens og frekvensavgifter.

Ifølge konsesjonen skal selskapet bygge et 3G-nett som dekker 30 prosent av husstandene i Norge innen september 2009, men ennå er ikke en eneste basestasjon montert.

Rett før jul mottok Samferdselsdepartementet en henvendelse der 3 ber om utsettelse på bygging av det nye mobilnettet i 30 måneder. Finanskrisen oppgis som grunn.

- Krisesituasjonen er ennå uavklart og kan i verste fall føre til en resesjon av ukjent omfang og lengde. For Hi3G, i likhet med en rekke andre næringslivsaktører med store igangsatte og foranstående investeringer, innebærer en slik krise behov for tiltak i retning av en mer forsiktig investeringstakt i tiden fremover, skriver selskapet i sin henvendelse.

Selskapet har i kjølvannet av mobilsatsingen i Sverige og Danmark slitt med gigantiske underskudd. Operatøren har tapt over 6,5 milliarder kroner på investeringene siden de lanserte tjenester i 2003 frem til og med 2007, ifølge Dagens Næringsliv (DN).

Departementet har sendt søknaden om utsettelse på høring til flere av de norske mobilaktørene. Ifølge DN er det bare Telenor som stiller seg åpen til dette, både Netcom, Network Norway og Tele2 er skeptisk. Disse to har fått konsesjon til å bygge nettverk som bare dekker deler av landet, noe som reduserer kostnadene voldsomt.

Forrige gang da departementet skulle lempe på konsesjonsbetingelser og åpne for nett som ikke dekket hele Norge, måtte man gi alle en fordel. Det er ikke helt lett å se hvordan de andre mobiloperatørene skulle kompenseres for fordelen Hi3G eventuelt får ved en utsettelse.

Etter det Tele2 oppfatter holder ikke finanskrisen som argument for å vente med utbyggingen.

- Hi3G har ikke påbegynt arbeidet med å etablere et mobilnett i Norge. Når de circa ni måneder før de skal dekke 30 prosent av Norges befolkning, søker om 30 måneders utsettelse, synes finanskrisen som argument å være et påskudd fra Hi3Gs side. Det kan åpenbart stilles spørsmål ved om Hi3G i det hele tatt har reelle planer om å etablere seg i Norge, skriver Tele2s tekniske direktør Trond Stryken i høringsuttalelsen.

Det er Samferdselminister Liv Navarsete som nå skal ta stilling til om den svenske mobiloperatøren får utsette byggingen av 3G-nett.

    Les også:

Til toppen