Har aldri tidligere solgt flere prosessorer

Men utsalgsprisene synker, viser analyse fra IDC.

Har aldri tidligere solgt flere prosessorer

Men utsalgsprisene synker, viser analyse fra IDC.

Det er ikke bare Intels Atom-prosessor som bidro til økt salg i markedet for x86-baserte prosessorer i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med samme periode i året før. Det er også vekst i salget av prosessorer til servere og stasjonære pc-er, hvor Atom-prosessoren har langt mindre betydning enn som prosessor til bærbare pc-er.

Det viser tall fra analyseselskapet IDC.

Målt i antall leverte prosessorer skal fjerde kvartal i fjor være tidenes beste, ifølge IDC. Sammenlignet for fjerde kvartal skal veksten ha vært på 31,3 prosent. Vekst var det også i 2009 sammenlagt, men da ikke større enn 2,5 prosent.

Salget av billige prosessorer dominerer likevel såpass mye at omsetningen falt med 7,1 prosent til 28,6 milliarder dollar.

- Det som er interessant er at konsumentene var der for å kjøpe systemer basert på prosessorene, og OEM-ene investerte i dem for framtidige produkter. Samtidig indikerer den sekvensielle økningen i serverprosessorer at serverleverandørene begynner å se at bedriftskundene er i ferd med å komme tilbake fra sidelinjen, sier Shane Rau, pc-analyse med fokus på halvledere i IDC, i en pressemelding.

- Sammenlignet med tre kvartal i fjor, indikerer den moderate økningen i leveransene i fjerde kvartal at markedet returnerer til normale, sesongbetonte mønstre. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2008 indikerer den store økningen i leveransene at markedet har lagt nedgangstidene bak seg. Begge de to sammenligningene indikerer at pc-industrien forventer forbedringer i etterspørselen etter pc-er i 2010, sier Rau.

Veksten i leveransene av prosessorer for bærbare pc-er vokste med 11,7 prosent i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med kvartalet før. Dette inkluderer salget av Atom-prosessorer, som brukes mest i minibære pc-er.

Veksten i x86-basert serverprosessorer vokste i den samme perioden med 14,1 prosent, mens veksten var på 4,8 prosent for prosessorer til stasjonære pc-er.

Andelen av dyrere pc-prosessorer vokste litt på bekostning av billig-prosessorene, slik at den gjennomsnittlige utsalgsprisen økte med 6,7 prosent mellom de to kvartalene.

I fjerde kvartal i fjor hadde Intel en markedsandel på 80,5 prosent. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng. AMD hadde en markedsandel på 19,4 prosent, en vekst på 0,7 prosentpoeng. VIA Technologies oppnådde en markedsandel på 0,2 prosent.

I 2009 sett under ett var Intels markedsandel på 79,7 prosent, 0,7 prosentpoeng lavere enn i året før. AMD oppnådde 19,4 prosent, en vekst på 0,8 prosentpoeng, mens VIA endte opp med 0,3 prosent.

AMD hadde i fjerde kvartal en forsiktig vekst innen alle de tre prosessorkategoriene, først og fremst på bekostning av Intel.

Samlede tall for 2009 viser at Intel hadde en andel på 86,8 prosent i markedet for prosessorer til bærbare maskiner, mens AMD og VIA hadde henholdsvis 12,8 og 0,3 prosent. VIA taper her over halvparten av sin andel til AMD, som gikk ut av året med en vekst i andelen på 0,8 prosentpoeng.

I markedet for prosessorer til stasjonære pc-er oppnådde Intel en markedsandel på 71,0 prosent, en nedgang på 2,5 prosentpoeng. AMD vant det meste av det Intel tapte og oppnådde 28,8 prosent, mens VIA oppnådde 0,3 prosent, noe som var en økning på 0,1 prosentpoeng.

I markedet for serverprosessorer hadde Intel i 2009 en markedsandel på 89,9 prosent, noe som er en vekst på 3,2 prosentpoeng. AMD tapte tilsvarende mye og endte opp med en markedsandel på 10,1 prosent.

På bakgrunn av disse tallene har IDC justert sine spådommer for 2010. Analyseselskapet mener nå at det vil være en vekst i leveransene av x86-prosessorer på 15,1 prosent fra 2009 til 2010.

IDC mener nemlig at bedriftsmarkedet igjen vil begynne å investere i nye pc-er og servere fra og med slutten av andre kvartal i år.

    Les også:

Til toppen