Har Chrome blitt tregere?

Det kommer helt an på hva man egentlig måler.

Har Chrome blitt tregere?
New Relic har målt hvor raskt ulike nettlesere i gjennomsnitt laster ned og viser websider. Chrome 19 for Linux er klart raskest på pc-er, men BlackBerrys nettleser er helt suveren ifølge New Relic. Bilde: New Relic

Blant nettleserne til Windows er, Internet Explorer 10 den raskeste, og Chrome 22 er tregeste nettleseren. Dette opplyser New Relic, et selskap som blant annet utfører ytelsesmålinger av applikasjoner. Selskapet tilbyr også automatisk overvåking av hvordan websider lastes i nettlesere, og påstanden over er basert på disse målingene, som kalles for Real User Monitoring.

Rangeringen av nettleserne er gjort etter den gjennomsnittlige responstiden til nettleserne, basert på tall samlet inn fra omtrent 42 milliarder sidevisninger i september i år.

Nøyaktig hvordan tallene beregnes, er uklart. Men trolig dreier det seg om tiden det tar fra en webside starter å lastes til den er ferdig presentert i nettleseren. Et slikt mål har betydning, siden undersøkelser har vist at nettleserbrukere ofte begynner å bli utålmodige allerede etter fem sekunder, dersom i alle fall mesteparten av websiden har dukket opp i synsfeltet innen da.

Målingen viser altså at Internet Explorer 10 er raskest, og Chrome 22 er tregest. På Windows vel og merke. På OS X og Linux er det Chrome 19 som går av med seieren, med langt bedre responstid enn det IE10 presterer på Windows. På mobiltelefoner ligger BlackBerrys-nettleseren så suverent langt foran de øvrige at en kan lure på om det er noe galt med tallene.

New Relic har målt hvor raskt ulike nettlesere i gjennomsnitt laster ned og viser websider. Chrome 19 for Linux er klart raskest på pc-er, men BlackBerrys nettleser er helt suveren ifølge New Relic.
New Relic har målt hvor raskt ulike nettlesere i gjennomsnitt laster ned og viser websider. Chrome 19 for Linux er klart raskest på pc-er, men BlackBerrys nettleser er helt suveren ifølge New Relic. Bilde: New Relic

Målingene til New Relic viser ganske klart at den nyeste versjonen av Chrome som var tilgjengelig i september, Chrome 22, også er den tregeste av versjonene som er tatt med i diagrammene. New Relic har satt en nedre grense på bare 100 sidevisninger for at en nettleserversjon skal få være med i undersøkelsen. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig til å danne noe godt bilde av lite brukte enkeltversjoner av nettlesere oppfører seg.

Google

Om det er New Relics rapport som har forårsaket det, er usikkert, men Google kom i går med en egen rapport som forteller at Chrome har blitt stadig raskere det siste året. Men New Relic og Google har basert rapportene på to helt forskjellige typer ytelse, siden Googles tall stammer fra JavaScript-testen Octane.

Microsoft
Microsoft har vært raskt ute med å trekke fram den delen av rapporten til New Relic som omtaler farten til IE10. Det at New Relic har kommet fram til at bare 35 prosent av sidevisningene som er gjort med en Windows-maskiner, også har involvert Internet Explorer – er forbigått i stillhet. Chrome leder der med med 41 prosent.

Mobil

Blant mobile enheter har New Relic målt ekstremt mye trafikk fra Safari, som benyttes av Apples enheter. Trolig står iPad for svært mye av dette. Mer overraskende er det at Internet Explorer står for så mye som fire prosent av sidevisningene, mer enn mobilutgaven av Chrome og Android-nettleseren til sammen.

    Les også:

Les mer om: