Har du blikket rettet mot Silicon Valley? Sjekk ut digi.no JUS§

digi.no har knyttet til seg den norsk-amerikanske advokaten Ole Sandberg som ny frilanser. Sandberg har en solid bakgrunn i norsk og kontinental rett og rettspraksis, samtidig som han har praktisert som advokat i California i mer enn femten år. Han vil på ukentlig basis levere kommentarer og nyhetsartikler som tar for seg amerikansk rett og rettpraksis av betydning for norsk IT- og medie-industri.

digi.no har knyttet til seg den norsk-amerikanske advokaten Ole Sandberg som ny frilanser. Sandberg har en solid bakgrunn i norsk og kontinental rett og rettspraksis, samtidig som han har praktisert som advokat i California i mer enn femten år. Han vil på ukentlig basis levere kommentarer og nyhetsartikler som tar for seg amerikansk rett og rettpraksis av betydning for norsk IT- og medie-industri.

Det er mange grunner til at amerikansk juss blir toneangivende langt utenfor USAs grenser innenfor IT, Internett og medievirksomhet. For det første gjør USAs økonomiske dominans innen IT og medier det mulig for amerikanske bedrifter å påtvinge sine europeiske samarbeidspartnere amerikanske avtalevilkår og amerikanske domstoler for løsning av rettstvister.

En annen medvirkende årsak er den halsbrekkende utviklingshastigheten på områdene IT og (nye) medier. Den gjør det vanskelig for alternative juridiske løsninger å vinne fotfeste. Norge og andre europeiske land er vant til en noe mer bedagelig rettsutvikling enn den amerikanske, hovedsakelig gjennom lovgivning vedtatt etter grundig overveielse. Slik lovgivning på IT- og medie-området er gjerne foreldet allerede før den blir vedtatt.

I USA er det ofte domstolene som står for det meste av rettsutviklingen, og domstoler er langt raskere på foten enn lovgivere.

Det retts-tomme rommet som oppstår i dragsuget av den lynraske utviklingen innen IT utfordrer amerikanske juristers kreativitet. I mindre grad enn sine europeiske kolleger venter amerikanske jurister på signaler fra myndigheter og autoriteter før de setter i gang. Dermed blir det gjerne amerikansk-pregete løsninger som kommer først i mål og på den måten danner forbilde.

Ole Sandbergs bakgrunn og erfaring gjør ham spesielt kvalifisert til å redegjøre for amerikansk rett og rettsvesen for digi.nos lesere. Sandberg har norsk såvel som amerikansk juridikum og advokatbevilling. I sin praksis i California har han spesialisert seg på å representere norske og andre europeiske bedrifter og forretningsfolk - av enhver art - med forretningsprosjekter i USA. Hans praksis omfatter både juridisk rådgivning og sakførsel. Blant de mange sakene han har håndtert er tvister om patenter, opphavsrett og andre åndsrettslige forhold.

Han har også prosedert en rekke tvister som har angått mediakontrakter og andre høyteknologiske kontraktsforhold. I den sammenheng har med selvsyn observert hvordan uoverensstemmelser mellom norsk og amerikansk rett løses i praksis og hvordan amerikansk rett forplanter seg til andre land.

Ole Sandbergs første artikkel vil bli publisert på digi.no imorgen, fredag 28. januar

Til toppen