Har du MP3 verdt 300 millioner?

Hva slags krav vil det rettes mot norske pirater? I USA skal én PC ha inneholdt musikk verdt 300 millioner kroner.

Hva slags krav vil det rettes mot norske pirater? I USA skal én PC ha inneholdt musikk verdt 300 millioner kroner.

Snart vil en ny norsk åndsverklov lov bli vedtatt i henhold til EUs Infosoc-direktiv. Den gjør nedlasting av musikk lovstridig, og gir platebransjen bedre våpen i kampen mot piratvirksomhet. Det kan åpne for nye tiltak og aksjoner mot norske fildelere. Men hva vil norske pirater kreves for?

Den amerikanske platebransjen har gått til kjempesøksmål mot fildelere, og fremmet erstatningskrav i millionklassen.

Nylig ble en student i Arizona dømt for fildeling. Representanter for platebransjen hevdet han hadde filer for 50 millioner dollar på PC-en sin, eller om lag 300 millioner kroner.

Tallet er imponerende.

På iTunes koster en sang nemlig under ti kroner. Hvis vi legger iTunes-prisen på en dollar til grunn må denne studenten ha hatt 50 millioner sanger, ganske mange ganger flere enn det totale antallet du kan få kjøpt på iTunes. Regner vi videre med at hver sang krever fem megabyte lagringsplass, så må denne studenten ha hatt 250 millioner megabytes diskplass, som blir 250.000 gigabytes. Hadde han kjøpt 1000 disker på 250 gigabytes ville dette kostet rundt en million kroner, i tillegg kommer all annen maskinvare.

Det er ganske åpenbart at ikke iTunes-prisen er lagt til grunn. Noen vil hevde at skaden per stjålet verk er mindre enn prisen, ettersom en student fra for eksempel Arizona, ikke kunne kjøpt musikk for like mange millioner dollar som han har stjålet for. Volumet blir rett og slett større når prisen er lavere, en kjent markedsmekanisme. Slate.com har gått igjennom noen av utregningsmetodene som legges til grunn, og har kommet til at et stjålet verk kan verdsettes til så mye som 32.000 dollar av amerikanske rettighetshavere.

Sæmund Fiskvik i norske IFPI ønsker ikke å være altfor klar om hva som vil skje i Norge.

– At det blir en tier per fil i erstatning skal man ikke se bort ifra. USA vil jeg ikke kommentere, sier han.

I Sverige har det vært rassiaer mot fildelere i det siste, blir det mer aktuelt med den nye loven?

– Ja, det åpner muligheten for å gå løs på storbrukerne av piratfiler. Vanlig småtterier er ikke noe vi vil utfordre legalt, men storforbrukere vil være utsatt. Det gjelder ikke bare de som laster opp, men også nedlastere som er virkelige storbrukere. Jeg kjenner til tilfeller der folk har drevet nedlasting i terabyte-klassen, sier Fiskvik.

Han ønsker ikke gå inn på detaljene eller metoder nå. Først vil han ha loven på plass. Han minner også om at personvernlovgivingen er forskjellig i Norge og USA, og at dette vil påvirke fremgangsmetodene.

Han understreker også at IFPI vil bruke mest krefter på å ta mellommennene, de som lager programvare og nettsteder for fildeling. IFPI mislyktes i sin tid i å få innehaveren av nettstedet Napster.no dømt, men ville sannsynligvis ha klart det med den kommende loven.

– Det blir ikke noe annerledes enn folk som arresteres for smuglersprit, det er forskjell på en og tusen liter, og det blir ikke noe rarere enn det, sier Fiskvik.

Studenten som ble dømt i Arizona fikk en bot på 5.400 dollar og tre års betinget fengsel. Han ble stilt for retten som kriminell, ikke i et sivilt søksmål. Det er de sivile søksmålene de virkelig store regnestykkene kommer frem, og da regnes det ikke på hvor alvorlig forbrytelsen er, men hvor mye skade som må erstattes.

Slate.coms regnestykke viser at føderale anklagere ofte regner prisen ut ifra en antagelse om at ti andre vil laste dem ned fra en fildeler, og ganger dermed utsalgsprisen med ti. Men dette er småtterier i forhold til det RIAA (Recording Industry Association of America) og MPAA (Motion Picture Association of America) har krevd i sine anklager. Her kommer prisen opp i mellom 750 og 30.000 dollar per verk. RIAA pleier å regne hver enkelt sang som et verk, ikke hver CD.

I tilfeller der den som kopierer kan bevises å ha visst at kopieringen var et brudd på rettigheter, kan erstatningskravet komme opp i 150.000 dollar per sang, film eller album. Med andre ord kan musikk for 50 millioner i verste tilfelle rommes på 30-40 CD-er. Den aktuelle studenten ble dømt for ulovlig kopiering av mellom 100 og 1000 sanger og mellom 10 og 100 filmer.

Til toppen