Har du rett til å ta fri til eksamen og lesedager?

Det er kommet spørsmål om regelverket i forbindelse med eksamensavvikling. I staten er det slik at en får fri til eksamen og to lesedager når en går opp til offentlig høyskoleeksamen. Er dette en rettighet eller en tjeneste?

Det er kommet spørsmål om regelverket i forbindelse med eksamensavvikling. I staten er det slik at en får fri til eksamen og to lesedager når en går opp til offentlig høyskoleeksamen. Er dette en rettighet eller en tjeneste?

Arbeidsgivere har forskjellig praksis i forbindelse med ansattes eksamensavviklinger. Noen steder må de ansatte ta ut fridager både for eksamen og lesedager. Andre steder blir det gitt fri på eksamensdagen, mens eventuelle lesedager må tas som fridager.

En saksbehandler i Kommunaldepartementet sier til digi.no at når man i det offentlige får to lesedager og fri til eksamen når man går opp til offentlig høyskoleeksamen, er dette en rettighet på visse vilkår.

Arbeidsgiver kan vurdere spesielle tilfeller. Blant annet om den eksamen som skal avlegges er relevant i forhold til arbeidet.

Eksamensavvikling er ikke regulert i arbeidsmiljøloven, og private bedrifter inngår avtaler med hver enkelt ansatt dette gjelder for.

Personlig synes jeg det virker lite fleksibelt av arbeidsgiver å praktisere at den ansatte må benytte fridager for å avvikle eksamen eller ha to lesedager på forhånd. Det er jo en ekstra kompetanse den ansatte får, og som (i de fleste tilfeller) vil komme bedriften til gode.

Til toppen