Har ikke tid til IT-service

Dårligere tider skjerper kravene til avkastning på it-investeringene.

Har ikke tid til IT-service

Dårligere tider skjerper kravene til avkastning på it-investeringene.

Over fire av fem norske it-sjefer har effektivitet som en hovedutfordring i 2009.

Det kommer fram i den skandinaviske undersøkelsen «IT-sjefens utfordringer», som Steria arrangerer årlig sammen med analysebyrået Synovate. 200 norske it-sjefer fra store virksomheter i privat og offentlig sektor deltok i den ferske undersøkelsen.

–De økonomiske nedgangstidene er nok en viktig drivkraft til effektivitetstrenden, påpeker Egil Smestad, direktør for forretnings- og it-strategisk rådgivning i konsulentselskapet Steria.

I undersøkelsen svarer over fire av fem norske it-sjefer «Forbedre prosesser og effektivitet» når de får spørsmål om hva som er de viktigste forretningsmessige utfordringene i tiden fremover. I Sverige og Danmark er man samstemte med sine norske kolleger.

Den nest viktigste utfordringen for it-sjefene i år er å redusere kostnader. Litt over halvparten av norske og danske it-sjefer svarer dette – og hele sju av ti svenske it-sjefer. Smestad tror fokuset på effektivitet og kostnad kan være en døråpner for både energisparende grønn it og kostnadseffektiv outsourcing.

– Det er ingen tilfeldighet at for eksempel virtualiseringsteknologi er en brennhet trend nå. Alt som frigir ressurser, øker kapasitet og kutter kostnader ligger an til å gjøre det godt i 2009, sier Smestad.

Undersøkelsen antyder at produktutvikling, kundeservice, internkommunikasjon og styring og kontroll får stadig lavere prioritet i norske bedrifter og organisasjoner.

Smestad advarer om at det kan være uklokt å fokusere for mye på kostandskutt.

– Det handler om å finne den rette balansen og vite nøyaktig hvor man skal gasse på og hvor man skal bremse, sier han.

Til toppen