– Har ikke vært verre siden 2002

IT-tjenestemarkedet gikk på en global knekk i fjor.

– Har ikke vært verre siden 2002
Det er ingen grunn til begeistring over IT-tjenestemarkedet. 2012 var det værste året på ti år, viser tall fra Ovum som melder om svake IT-innkjøp både fra offentlig og privat sektor. Bilde: Bloomberg/Getty Images

Ferske tall fra Ovum viser kraftig nedgang i det globale markedet for IT-tjenester. I de tre siste månedene av 2012 falt aktiviteten til det laveste nivået på ti år både målt i antall kontrakter og total kontraktsverdi.

I fjerde kvartal i fjor endte det globale IT-tjenestemarkedet med en total inngått kontraktsverdi på 20,8 milliarder dollar, noe som er en nedgang på 34 prosent fra samme periode året før. Antall kontrakter falt likeledes med 17 prosent. Altså: Ikke bare er avtalene færre – de blir verd mindre.

Ovum skriver i en melding at selv om aktiviteten tok seg noe opp fra tredje kvartal i fjoråret, så var markedet svakere i 2012 enn i 2012 for både offentlig og privat sektor. Men kontraktsverdiene for privat sektor for hele 2012 på det svakeste siden 1998.

– Den pågående økonomiske usikkerheten påvirker nøkkelmarkeder for IT-tjenester, som USA og Europa, og var en avgjørende faktor for de svake resultatene i industrien i 2012, sier analytiker Ed Thomas i en melding fra selskapet.

– Vår forskning antyder at mange bedrifter fortsatt er redd for å gå inn i store prosjekter. Den pågående finansielle krisen i Eurosonen har hatt en særlig tydelig effekt. Dessuten har aktiviteten i offentlig sektor blitt redusert ettersom mange land har måttet kutte i budsjettene for å takle en stor gjeldsbyrde. Dette har skapt en generell tilbakeholdenhet fr å involvere seg i store IT-prosjekter, sier Thomas videre.

I bedriftsmarkedet oppleves nedgangen i alle sektorer. Men det er særlig store selskaper innen tjenesteytende sektor som har kuttet i sine budsjetter: Her har antallet annonserte kontrakter falt med 50 prosent. Innen helse- og finanstjenester har reduksjonen vært på henholdsvis 39 og 18 prosent. Den eneste industrien som viser oppgang i kjøpt av IT-tjenester er telekommunikasjon og teknologi, skriver Ovum.

Spørsmålet er bare når nedturen som nå treffer USA og Europas IT-tjenestesektor også treffer det norske markedet, og i hvilken grad. Tall fra det nordiske analysehuset Radar tyder på at det kan bli vekst i det norske IT-markedet i 2013.

    Les også: