Har ingen sans for Twitter-frie møter

Edgar Valdmanis i DND sier man bare kan tape på å prøve å sperre moderne verktøy.

Markedsdirektør Edgar Valdmanis mener møter og seminarer kan engasjere deltakerne mer hvis arrangøren tar i bruk moderne sosiale verktøy.
Markedsdirektør Edgar Valdmanis mener møter og seminarer kan engasjere deltakerne mer hvis arrangøren tar i bruk moderne sosiale verktøy.

Edgar Valdmanis i DND sier man bare kan tape på å prøve å sperre moderne verktøy.

Det har vakt oppsikt at IBM – tilsynelatende i strid med sin sterke satsing på sosiale nettverk i arbeidsmiljøer – har søkt patent på en oppfinnelse som skal kunne hindre bruk av «distraherende» teknologi under «eksklusive» møter.

    Les også:

Markedsdirektør Edgar Valdmanis i Den norske dataforening (DND) er blant dem som markerer seg kraftig mot «twitter-frie» møter.

– Jeg skjønner at det kan være behov for det vi i Dataforeningen kaller «[lap]topless meetings», hvis man ønsker full fokus. Men det trengs ikke dyr spesialteknologi til slikt. Mitt poeng er at moderne kommunikasjonsteknologi som chat, Twitter og liveblogging er kommet for å bli. I stedet for å stritte mot, skal man surfe på bølgen og se de positive mulighetene.

Valdmanis har flere erfaringer med forsøk på å bruke Twitter til å gjøre møter bedre.

– Twitterfeed kan brukes til å få fram reaksjoner fra deltakerne. Vi gjorde et forsøk med dette i forrige uke, på et møte der temaet var nettopp medbestemmelse. Deltakerne ble oppfordret til å gi løpende tilbakemeldinger mens vi kjørte en film. Da filmen var over, kunne vi vise spørsmålene på lerretet. Erfaringen vår er at det ga bedre innspill til ekspertpanelet, og at deltakerne ble mer engasjert.

Valdmanis mener det er mye mer spennende å se mulighetene enn problemene.

– Det å lage fiffig teknologi for å sperre nye verktøy, eller for den saks skyld true med å sparke dem som bruker Facebook, virker så 1900-talls. Vi bør heller legge oss i startgropen for å se på hvordan flere kan trekkes med i våre aktiviteter.

Markedsdirektør Edgar Valdmanis mener møter og seminarer kan engasjere deltakerne mer hvis arrangøren tar i bruk moderne sosiale verktøy.
Markedsdirektør Edgar Valdmanis mener møter og seminarer kan engasjere deltakerne mer hvis arrangøren tar i bruk moderne sosiale verktøy.

Valdmanis peker på at det ikke nødvendigvis er et dårlig tegn når halve salen sitter med nesen i pc-en når du holder foredrag.

– Det kan være for du har bommet totalt og at folk har bedre ting å bruke tiden sin på enn å følge med. Men det kan også være at det du sier er så viktig at folk må straks dele dine gullkorn med venner og kolleger.

Bruken av nye sosiale verktøy er et tema Valdmanis gjerne tar opp med faggruppene i Dataforeningen. Som markedsdirektør har han medansvar for å avvikle rundt 150 medlemsmøter og seminarer i året.

– Reaksjonene er i hovedsak positive. Noen tenker seg at man kan plukke ut enkeltspor og seminarer for å prøve ut mulighetene, andre tenker seg at man kjører full digital åpenhet to hele dager til ende.

En fordel med moderne sosiale verktøy, ifølge Valdmanis, er at de kan brukes til å engasjere også dem som ikke fysisk er til stede på møte, men følger med som «webinarister».

Portalevangelist Rolf Huber i IBM sier til digi.no at han har større sans for synspunktene til Valdmanis enn for patentsøknaden.

– Interaktivitet kan gjøre alle typer arrangementer til en bedre opplevelse. Du kan få fram langt mer gjennom digitale tilbakemeldinger enn gjennom for eksempel håndsopprekninger. Man kan tenke seg at deltakere løpende noterer ting de liker eller misliker, gjerne gjennom spesielt tilrettelagte skjemaer, eller hva de ikke forstår eller er uenige i, og at det utvikles systemer og rutiner for å gi gjennomtenkte svar på slike tilbakemeldinger så raskt som mulig etter et møte. Den digitale samtalen under et møte kan godt videreføres i digitale dialoger etter møtet.

    Les også:

Til toppen