Har laget selvbetjent trafikksentral for pc og mobil

– Dette er den klart beste trafikktjenesten på nett vi har utviklet.

Har laget selvbetjent trafikksentral for pc og mobil
Bilde: ORV

Vil du ha informasjon om trafikken mellom deg og bestemmelsesstedet, vil du kanskje slå opp på Google Maps for å sjekke køsituasjonen.

Eller gå inn på nettet for å se om vegvesenet har lagt ut noen trafikkmeldinger. Noen av oss ringer til og med til trafikksentralene for å spørre om ruta. Det har vegvesenet gjort noe med.

De vil at folk planlegger trafikken bedre for å gjøre den tryggere, og de vil gi folk et verktøy for å betjene seg selv med vegvesenets egne trafikkdata.

IT-selskapet Acando, som har spesialisert seg på intelligente transportsystemer (ITS), har hatt jobben med å utvikle et nytt interaktivt trafikkinformasjonssystem for Statens vegvesen.

Ikke en app

I stedet for å gå inn på nettsiden til vegvesenet og søke seg rundt etter tekstbaserte trafikkmeldinger på den enkelte veistrekning får man nå en kartbasert oversikt, som viser situasjonen langs alle veiene i landet.

Trafikkmeldingene dukker opp der de skal være langs veiene i kartet merket i form av varseltrekanter. Klikker man på dem dukker meldingene opp. Man kan også velge å se meldinger som er varslet i nærmeste fremtid.

Kartene ser ut som dem vi er vant med i Google Maps og andre kart-apper, men det er Statens kartverk og vegvesenet selv som leverer kartgrunnlaget til den nye tjenesten.

Ikke app: Trafikkmeldinger er ikke en app, men en rik nettside som ser ut som en app i alle slags telefoner når man klikker på det grønne feltet.

Kamerabilder

KARTBASERT: I Trafikkmeldinger er alle hendelser, informasjon og køsituasjon lagt inn der det hører hjemme: langs veien.
På samme måte som i Google Maps viser trafikkmeldinger køsituasjonen langs veien.

Dataene kommer fra bomstasjoner og andre sensorer vegvesenet har for å telle bilene langs veien.

Det er fint å bli varslet med røde striper langs veien, men her kan brukerne også se hvorfor det er kø i form av varsler om veiarbeid, ulykker og lignende.

Systemet har også tilgang til alle trafikkameraene langs veien. Det er de samme vegvesenet bruker som informasjonskilde inne i trafikksentralene. Kameraene er merket av langs veien på kartet, så det er lett å få et godt visuelt bilde av hva som ligger foran.

Bomstasjoner er merket av med små pengeikoner. De er vel kanskje ikke så viktige for trafikkoversikten, men her får man i det minste vite hva en passering koster.

Samler alt

– Vi har jobbet med denne webbaserte løsningen i åtte, ni måneder, så den har vært billig å utvikle. Nå er betaversjonen tilgjengelig for alle. I stedet for å utvikle den som en app er den en adaptiv nettside, som fyller den ledige plassen på skjermen. Derfor ser den ut og oppfører seg som en app fra nettleseren på en smartmobil, men blir mye større på en pc med stor skjerm, sier ITS-ansvarlig i Acando, Olav Madland.

Europeisk standard

Den nye tjenesten samler alle data som vegvesenet genererer selv, eller har tilgjengelig. Dette er offentlige åpne data som hvem som helst kan hente inn i egne applikasjoner.

Slike data er standardisert i Europa i det såkalte Datex II-formatet for å overføre data fra vegmyndigheter til innholdsleverandører. Formatet støtter en lang rekke trafikkrelaterte data, slik som trafikken i øyeblikket og vegmeldinger, men det utvikles hele tiden og vil gi trafikantene stadig mer informasjon.

– I praksis er dette en visuell representasjon av alle vegmeldingene fordelt på den enkelte veg beriket med mye annen informasjon. Vi har ønsket å gi trafikantene en intuitiv oversikt over situasjonen på veien. For Statens vegvesen vil dette forenkle informasjonsarbeidet deres fordi folk kan betjene seg selv med de samme dataene de sitter på, sier adm. direktør i Acando, Sven Ivar Mørch.

Vil bygge videre

– Systemet er ennå i beta og vegvesenet vil gjerne ha tilbakemeldinger fra brukerne. Jeg tror det er mye vi kan tilføre i fremtiden om dette blir en suksess. For eksempel en egen modul som kan fortelle hvilke ruter store lastebiler bør kjøre. Det er nok av tilfeller hvor slike er for høye til å passere under overganger og det skal jeg hilse og si skaper kø. Det burde heller ikke være så vanskelig å lage en trafikkprognose ved å kombinere historiske trafikkdata med andre datakilder som påvirker trafikken, sier Madland.

– Ved å kombinere trafikkdata med værdata, og andre åpne datakilder som påvirker bilistene, og ta i bruk avansert maskinlæring burde vi kunne lage temmelig gode trafikkprognoser. Men da kan vi ikke gi det samme rådet til alle som er inne og sjekker. Rådene må også være med å spre trafikken, sier Mørch.

Han tror det vil komme flere slike trafikktjenester fremover. Så lenge det er enkelt å bygge programvaren for å utnytte åpne datakilder vil kommersielle aktører se nytten av å tilby sine egne med enkel navigasjon til egne butikker.

– Dette er uten tvil den mest omfattende og beste trafikktjenesten på nett vi har utviklet. Styrken i løsningen er at vi kombinerer mange av våre informasjonskilder i det samme brukergrensesnittet, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Jacob Trondsen.