BEDRIFTSTEKNOLOGI

Har Oracle - må på web

Publiseringsløsningen Galactica fra CMA lar deg legge opp en helhetlig web-strategi for en stor og spredd organisasjon, samtidig som du kan ta ett skritt om gangen.

Eirik Rossen
6. nov. 1998 - 18:04

CMA lanserer formelt Galactica i disse dager, og beskriver den som en "egenutviklet webmotor for nett-tjenester", et "dynamisk rammeverk som gjør det enklere å utvikle og tilpasse bedriftens spesifikke webtjenester". Produktsjef Evangeline Membrillo og administrerende direktør Corrado Mazzola har stilt seg til disposisjon for å forklare hva som ligger i dette. Løsningen er allerede tillempet hos flere kunder i Sverige, blant annet supermarkedkjeden ICA, se referansen til nettstedet i høyre marg.

- Systemet henvender seg til mellomstore og store bedrifter, sier Mazzola. - Det kjøres på systemer som er typiske for slike organisasjoner, det vil si med en Oracle-database under enten Unix eller Windows NT. Over databasen står en webtjener, enten Microsoft eller Netscape, og så begynner selve Galactica. Den kan deles opp i et programmeringsgrensesnitt (API) mellom de underliggende lagene (altså Oracle og webtjenerne) på den ene siden, og allmenne Galactica-tjenester og spesielle Galactica-moduler på den andre.

De allmenne tjenestene omfatter typiske løsninger for interne behov i en bedrift: Et felles strukturert dokumentarkiv, et forum for ulike interne diskusjoner, en oppslagstavle, en nyhetstavle og en kalender. De spesielle modulene faller sammen med kundespesifikke løsninger, og knyttes til en standardisert sikkerhetsløsning. ICAs modul omfatter en ekstern webtjeneste med kundekontakt og sentrale og lokale tilbud. Andre eksempler fra løsninger i Sverige er en Internett bokhandel med søke- og salgsfunksjoner, og en personaldatabase for en stor bedrift.

- Alle sider ved disse løsningene er tilgjengelige fra en nettleser, poengterer Membrillo. - Det gjelder ikke bare de som skal bruke informasjonen, men også alle som skal legge ut informasjon.

Et viktig prinsipp for Galactica er at ansvaret for å vedlikeholde informasjon fordeles til dem i organisasjonen som står informasjonen nærmest. En forside kan deles opp i ulike felter med hver sin ansvarlige. Sentrale sider kan kontrolleres sentralt, mens lokale sider kan overlates til lokale krefter. Alle inngår i den samlede løsningen, og et eget malsystem sikrer både en enhetlig design, og at designendringer øyeblikkelig overføres til hele nettstedet, uansett om det dreier seg om noen titalls sider eller mange tusen.

Fordelen ved prinsippet om distribuert ansvar ses straks man er inne på ICA-siden. Hovedforsiden er delt inn i faste felter med ulikt innhold. Når du vurderer responstiden bør du ha i mente at belastningen på nettstedet, ifølge CMA, er på rundt 1000 transaksjoner per sekund.

Membrillos demonstrasjon av Galacticas standardtjenester får også fram mulighetene i ordningen med ansvarsfordeling. Hvis et dokument skal gjøres tilgjengelig innen en organisasjon, brukes Galactica til å legge den i en mappe, og til å bestemme hvem som skal få anledning til å lese den eller redigere den. Nettverket får en logisk struktur, frigjort fra den underliggende fysiske strukturen og fra begrensende skiller mellom atskilte lokalnett.

Blant funksjonene på oppslagstavlen er en ordning der det kan legges ut små annonser for kjøp, salg, påmeldinger til felles arrangementer eller leie av bedriftshytter. Annonsene kan besvares via e-post, enten til bestemte personer eller til ad hoc-kasser for bestemte funksjoner. Disse kan opprettes og avvikles av de som legger ut annonsen, og de kan fordeles til flere personer.

Det er dette CMA mener med at Galactica danner et rammeverk. Du kan bruke løsningen til å håndtere alt fra interne trivialiteter til grunnleggende områder som partner- og kundekontakt. Da stilles spørsmålet: Hvor skal man begynne?

- Dette spørsmålet er helt grunnleggende, svarer Mazzola. - "Alle" vil være på web, men ikke alle har klare nok tanker om hvorfor. Galactica henvender seg til dem som har en strategi, som vet hva de vil. De får et verktøy som kan tilpasses organisasjonen, samtidig som de er klar over at organisasjonen må kunne tilpasses strategien etter hvert som man gjennomgår ulike faser.

For CMA er hjelp til strategisk tenking nok et forretningsområde. Et enkelt, men viktig skritt, er å tilby et begrepsapparat til å kategorisere de mange behovene og ønskene som melder seg straks man begynner å tenke web.

- Vi opererer med fire hovedområder, sier Mazzola. - Det interne (intranett), det som er rettet mot partnere (ekstranett), det som dreier seg om netthandel, og det som har med vertskap å gjøre. I starten klarer kunden ofte ikke å skille mellom ulike behov. Det som er viktig, er at det pågår en prosess for å få avklart og strukturert behovene. Galactica krever bevisste kunder. De som skal nytte web i sin verdiskapning må definere en strategi og være innstilt på å endre den i samsvar med nye metoder for informasjonskontroll og arbeidsflyt.

Webmotoren skal gradvis utvides til flere underliggende databaser enn Oracle, og til moduler som også omfatter betalingsløsninger. Eksisterende Galactica-løsninger bygger enten på oppkrav eller på at faktura betales når varen mottas.

- Vi regner med en SQL-løsning en gang i 1999. Vi har også et prosjekt gående på Informix. Når det gjelder betalingsløsninger har vi et samarbeid gående med Brokat. Det vi skal gjøre der, vil bygges på SET-standarden.

Det vil altså ta litt tid før Galactica kan sies å tilby en virkelig fullstendig løsning. Men den som har en strategi, vet også at det ofte lønner seg å ta ett skritt om gangen.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.