Har over 400 IT-systemer: Nå er outsourcingen satt på vent etter store endringer i markedet

Har over 400 IT-systemer: Nå er outsourcingen satt på vent etter store endringer i markedet
NRK skal tjenesteutsette flere funksjoner og tjenester innenfor IT de nærmeste årene. Det kan gå utover flere ansatte. Illustrasjonsfoto. Foto: Jørgen Elton Nilsen

NRK begynte i oktober 2017 å se på om de kunne outsource IT–virksomheten. Ett år senere anbefalte styringsgruppen å gå videre med prosjektet. Intensjonen var å gå i gang til sommeren. Nå justeres planene – to store giganters inntog i det norske markedet må ta deler av skylden.