NRK skal outsource

Har over 400 IT-systemer: Nå er outsourcingen satt på vent etter store endringer i markedet

NRK skal tjenesteutsette flere funksjoner og tjenester innenfor IT de nærmeste årene. Det kan gå utover flere ansatte. Illustrasjonsfoto.
NRK skal tjenesteutsette flere funksjoner og tjenester innenfor IT de nærmeste årene. Det kan gå utover flere ansatte. Illustrasjonsfoto. (Foto: Jørgen Elton Nilsen)
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

NRK begynte i oktober 2017 å se på om de kunne outsource IT–virksomheten. Ett år senere anbefalte styringsgruppen å gå videre med prosjektet. Intensjonen var å gå i gang til sommeren. Nå justeres planene – to store giganters inntog i det norske markedet må ta deler av skylden. 

IT–avdelingen til NRK lønner i dag rundt 60 mennesker. De drifter blant annet servere og nettverk, lagring og annen felles infrastruktur for hele organisasjonen.

40-50 ansatte rammes

Rundt 40–50 av disse vil rammes av planene, har fagforeningen NITO anslått til digi.no tidligere. NRK har et tjenestetilbud med kompleks struktur.

Ifølge en intern Gartner–rapport, som digi.no fikk tilgang til i 2017, har statskanalen omtrent 400 forskjellige IT–løsninger.

Mange av systemene løser de samme oppgavene. I fjor høst anbefalte styringsgruppen å gå videre med prosessen og sette deler av virksomheten ut på anbud. Forvaltning av infrastruktur, nettverk, klienttjenester, servicedesk, systemkonsolidering og -integrasjon skal løses av eksterne selskaper.

Justerer planene

Nå lar anbudsprosessen vente på seg. 

– Vi justerer planene og går fra å jobbe med mål om en konkurranse, til å stykke opp og jobbe trinnvis. I praksis betyr det at vi kommer til å jobbe med enkelte elementer av planene, før vi går videre med andre ting. Derfor vil dette ta lenger tid enn planlagt, sier teknologidirektør Heidrun Reisæter i NRK til digi.no.

Heidrun Reisæter er teknologidirektør i NRK. 42-åringen kom til stillingen etter å ha vært leder for digitale tjenester i VG. Foto: Ole Kaland

I første omgang er det klienttjenestene som skal ut på anbud.

Hva som skal settes ut i neste omgang er ikke avklart. NRK er i gang med å analysere hvordan den videre gangen i tjenesteutsettingen vil utarte seg. 

– Det er det vi jobber med nå – derfor blir det feil av meg å være konkret. Det kan være med på å skape utydelighet. 

Ingen kontrakter i 2019

Reisæter sier det ikke er realistisk å inngå kontrakter om tjenesteutsetting i år. Det er kommunisert til leverandørmarkedet at anbudsprosessen er endret, og at det nå vil bli en trinnvis oppdeling av NRK–kontrakten.

Teknologidirektøren mener det er vanskelig å spå når prosjektet kommer i gang for fullt, men statskanalen vi gå i gang så fort som mulig med områdene som er modne for det. 

I beslutningsnotatet digi.no omtalte i fjor høst kom det frem at NRK mener det er knyttet risiko til outsourcingen av IT–tjenestene. Konklusjonen den gang var at risikoen kan reduseres betraktelig ved å innføre tiltak og stille krav til leverandørene. 

For å gjøre dette må det investeres i kompetanseheving og interne ressurser. NRK mener ett av suksesskriteriene for prosjektet er at de ansatte bistår med kompetanse og kunnskap i utformingen av kravspesifikasjonen. 

Totalt er det identifisert 127 risikoelementer. Av disse omhandler 67 av elementene tjenesteutsettingen. 60 av momentene er knyttet til å beholde ressurser internt i statskanalen, heter det i notatet. 

– Det jobbes ytterligere med risikoanalyser. Endringer i leverandørmarkedet har påvirket planleggingen, forklarer teknologidirektøren.

(artikkelen fortsetter under)

NRKs serverhall driftes blant annet av NRKs IT-avdeling. Foto: Jørgen Elton Nilsen

– Store endringer i markedet

Amazon etablerte seg som kjent med eget norgeskontor tidligere i år, og Microsoft skal i løpet av året fyre opp nye skysentre på norsk jord.

På hovedkontoret til Amazon i Oslo jobber løsningsarkitekter, support og salgsapparat for å møte det stadig voksende behovet i det norske skymarkedet. Selskapet har flere store norske kunder som Tine, Telenor, Itslearning, DNB og Kahoot på kundelisten allerede, og selskapet regnes som verdens største leverandør av skytjenester.  

– Norske virksomheter har vært veldig fremoverlente når det kommer til skyen, men flere har etterlyst mer tilstedeværelse fra vår side.

– Den klare tilbakemeldingen har vært at norske kunder ønsker å supporteres lokalt. For oss er det derfor logisk å åpne et norsk kontor for å tiltrekke oss flere potensielle kunder, argumenterte nordensjef Guido Bartels til digi.no i slutten av januar.

Teknologiredaktør Heidrun Reisæter i NRK bekrefter at  Amazon og Microsofts inntog i markedet har vært medvirkende årsak til justeringen av prosjektet. 

– Vi har observert at det har vært store endringer i markedet etter at vi gikk i gang med prosjektet i 2017. Det jobbes mye med å strukturere teknologiområdet i NRK – spesielt etter at det ble etablert ny teknologidivisjon. Det er greit å ha orden i sysakene før vi går ut i markedet for å finne leverandører, sier Reisæter. 

God dialog med fagforeningene

Nordensjef Guido Bartels i Amazon har planer om å overbevise norske skykunder at deres løsninger er det beste valget. Foto: Martin Braathen Røise

Hvordan forsinkelsen vil påvirke bemanningssituasjonen i NRK, er det for tidlig å si noe om. På noen områder vil det bli aktuelt med virksomhetsoverdragelser. Alt avhenger av kontraktene som inngås, argumenterer teknologidirektøren. 

– Vi jobber med prosessen, og vet at disse forsinkelsene er med på å skape usikkerhet. NRK har god dialog med fagforeningene, og prøver å ivareta medarbeiderne våre så godt som mulig.

Tidligere teknologidirektør Øyvind Lund påpekte til digi.no i 2017 at NRKs IT–avdeling leverer tjenester av høy kvalitet, men at det i fremtiden ville være vanskelig å utvikle og vedlikeholde kompetansen på alle områder. 

Lund mente da at en eventuell tjenesteutsetting ikke vil påvirke IT–tjenestene som leveres internt og eksternt av NRK.

Vanskelig for de ansatte

Ifølge ham vil ikke outsourcing påvirke driftsstabiliteten negativt. 

digi.no har vært i kontakt med lokalt tillitsvalgt Randi Volle i fagforeningen NITO. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Dette er kjempevanskelig for de ansatte, og kan ramme dem hardt.  Det har vært mye uro og bekymring det siste året. Spesielt til hvordan dette vil påvirke egen arbeidssituasjon. De ulike fagforeningene samarbeider godt, og følger opp tett, sa Volle til digi.no da vi snakket med henne i fjor høst, før hun fortsatte:

– Tjenesteutsetting er en svært komplisert prosess, og det blir svært viktig at kravspesifikasjonen blir utformet korrekt. Selv om de ansatte nok er mest bekymret for egen jobb, er de også svært opptatt av at kravspesifikasjonen blir korrekt. Dette er en kjempejobb, og er kommer til å bli svært vanskelig og kompleks å gjennomføre.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen