Har sendt 50 spam til hver bruker i verden

Har sendt 50 spam til hver bruker i verden

Et kinesisk selskap får nå en bot for å ha sendt nesten 50 spam-meldinger til alle internett-brukere i verden.

Kina er langt på vei et juridisk vill vest som skaper mange problemer for den internasjonale IT-bransjen. Massiv piratkopiering, forsøk på å innføre egne kinesiske IT-standarder og mye utsendelse av spam er noen av utfordringene.

Nå ser Kina ut til å ville stramme inn og rydde opp på flere felter. I tillegg til hardere tiltak mot piratkopering, har rettssystemet for første gang slått ned på en kinesisk spammer.

Det er et selskap i Shenzhen, søsterbyen til Hong Kong, har sendt ut over hele 50 milliarder epost med uønsket reklame i året har nå fått en bot. Stemmer tallet, har bare dette selskapet i snitt sendt 50 spam-meldinger til hver internett-bruker i verden.

I følge Internet World Stats passerte antall internett-brukere i verden så vidt en milliard i fjor.

Men dommen vil kanskje ikke redusere volumet av spam i våre epost-kasser - selskapet har fått en bot på beskjedne 3900 kroner.

Den maksimale boten som et spam-selskap kan få i Kina er på 23.000 kroner.

Til toppen