Har sluttet med tullet

Google Maps er tilbake på Windows Phone.

Har sluttet med tullet
Bilde: Per Ervland

KOMMENTAR: Google har igjen åpnet Google Maps for brukere av Windows Phone. Brukere som har forsøkt å besøke karttjenesten ved hjelp av mobiltelefonens Internet Explorer, har i en periode blitt omdirigert til Googles forside. Men det var først i helgen at dette har fått noe særlig omtale.

Den offisielle bakgrunnen for omdirigeringen er at Internet Explorer ikke ga en god nok brukeropplevelse for Google Maps, som i stor grad er tilpasset WebKit-baserte nettlesere. Men mange vil nok tro at den egentlige grunnen er knyttet til den stadig mer intense striden mellom Google og Microsoft.

Microsoft kjører stadige PR-kampanjer mot Googles produkter, i tillegg til å klage selskapet inn for diverse konkurransemyndigheter. Google har i stor grad møtt angrepene med økt bruk av lobbyvirksomhet, men også ved å gjøre det klart at Windows Phone er så lite brukt at det ikke er noe Google vil bruke tid og penger på å støtte.

Noen vil kanskje spørre hvorfor Windows Phone-brukere er så opptatt av å få tilgang til Google Maps, når de tross alt har valgt Windows Phone og Microsofts økosystem. Dette omfatter jo blant annet omfatter Bing Maps, som er en viktig konkurrent til Google Maps. Det er flere mulige forklaringer på dette, men prinsippet om den åpne weben bør være blant de viktigste.

Med mobilutgaven av Google Maps har Google også brutt med ett av to alternative og hver for seg gylne prinsipper innen blant annet webutvikling – «graceful degradation» eller «progressive enhancement».

I websammenheng er dette er to forskjellige tilnærminger til et mål om at websider og -applikasjoner skal være tilgjengelige for alle nettlesere, uansett hva de måtte mangle av støtte av webstandarder. I stedet for tvert å avvise eldre eller lite framoverlente nettlesere, bør webapplikasjonen teste hvilke teknologier som støttes av nettleseren og tilby den delmengden av funksjonaliteten som er mulig, basert på dette. Funksjonalitet som ikke kan tilbys, bør erstattes med en pen feilmelding.

Google advarer jo selv mot bruk av nettleserdeteksjon, som selskapet omtaler som en feilutsatt teknikk.

Forøvrig kan det være interessant å vite at mobilutgaven av Google Maps hele tiden har vært tilgjengelig i Firefox for Android og Opera Mobile, som heller ikke er WebKit-baserte. Men brukeropplevelsen er langt fra god, når selv grunnleggende funksjonalitet som zooming og panorering i stor grad fusker, uten at det kommer noe feilmelding som forklarer hvorfor. Men det er i alle fall bedre enn å bli stengt helt ute.

I Firefox for Android har valget av adresse til Google Maps en viss betydning. Det er av en eller annen grunn slik at maps.google.com fungerer betydelig dårligere i denne nettleseren enn for eksempel maps.google.co.uk.

Les mer om: